Manual de SSH

Posted in SSH on 25 Juliol 2009 by qAOXOMOXOAp

SSH o com administrar remotament un ordinador.

Instal·lació:

$ sudo aptitude install ssh

Configurar-ho per una major seguretat:

$ sudo gedit /etc/ssh/sshd_config

Canviar:

Port 4321 #Abans estava el 22

Protocol 2 #Es el protocol actual.

LoginGraceTime 30 #Els segons que es triga en fer login

PermitRootLogin no #No es permet entrar com root

MaxAuthTries 2 #Intents per encertar l'usuari i el password

MaxStartups 1 #La quantitat de connexions al hora possibles

Desar i Tancar.

Reiniciar el servidor de SSH

$ sudo /etc/init.d/ssh restart

Us del SSH en consola:

Connectar:

$ ssh usuari@ip_ordinador_remot #Quan el port es el 22
$ ssh usuari@ip_ordinador_remot -p 4321 #Quan el port es un altre. La -p es minúscula

Copiar fitxers:

$ scp ruta/fitxer usuari@ip_ordinador_remot:ruta/fitxer #Quan el port es el 22
$ scp -P 4321 ruta/fitxer usuari@ip_ordinador_remot:ruta/fitxer #Quan el port es un altre. La -P es MAJÚSCULA

Altres usos:

ordinador@remot:~$ sudo reboot #Per reiniciar l'ordinador remot
ordinador@remot:~$ sudo halt #Per apagar l'ordinador remot

Ref.:http://tuxpepino.wordpress.com

Anuncis

Microsoft? No, gracies.

Posted in Articles on 16 Juliol 2009 by qAOXOMOXOAp

Resum: Un conegut refrany anònim que circula per Internet comença dient: “Microsoft no és la resposta. Microsoft és la pregunta…”. Aquest text reflecteix alguns aspectes no sempre divulgats massivament sobre Bill Gates, Microsoft, els seus productes, polítiques i manejos; en la recerca d’una resposta a l’interrogant plantejat.

Motivació d’aquest article: Moltes són les històries que s’han explicat al voltant de Bill Gates i Microsoft. En la majoria d’elles, les que el comú de la gent coneix i les que difonen els mitjans massius de comunicació, Gates apareix com un geni de la informàtica i la seva empresa, Microsoft, com la responsable de l’avanç de la computació personal (i fins la de Internet) en les últimes dues dècades. Poc es coneix, a nivell popular, sobre el veritable origen d’aquest imperi i sobre l’efecte que ha ocasionat sobre la indústria i la tecnologia informàtica les estratègies portades avans per Microsoft.

A Internet és comú trobar llocs en contra de Microsoft i Bill Gates. La majoria enfoquen la seva crítica des del tècnic: apuntant a la baixa qualitat dels seus productes, exposant les seves gruixudes falles i notables manques, comparant a Windows amb altres sistemes operatius molt més estables, eficients i segurs. Uns altres alerten sobre els perills que tanca la posició monopólica que ocupa Microsoft, i les polítiques implementades per aquesta empresa per expandir el seu control a altres àrees, més enllà de la computació personal.

Aquest breu article persegueix diversos objectius:

 • Desmitificar algunes històries que formen part del folklore, com l’origen de Bill Gates i les suposades invencions que se li atribueixen.
 • Explicar, molt breument, les raons que han portat a Microsoft a la seva posició actual de domini del mercat de la computació personal.
 • Mostrar els riscos i perills que impliquen les maniobres realitzades per Microsoft.
 • Òbviament no es tracta d’una anàlisi exhaustiva ni molt menys. En la secció de Referències s’inclou un llistat d’articles i llibres que presenten arguments i casos concrets d’una forma molt més profunda i extensa.

Mites i veritats sobre Bill Gates

El noi de les computadores

El seu veritable nom és William Henry Gates III i, com el mateix sembla indicar-ho, prové d’una acabalada família de Seattle. La història que sempre s’ha explicat sobre els seus començaments, jugant amb la seva petita computadora personal, lluny està de la realitat. Gates va ser educat en una de les escoles més costoses (la matrícula costava aproximadament el triple que la de la Universitat d’Harvard) i, quan juntament amb un grup de companys va voler començar a jugar amb computadores, les seves mares els van llogar una PDP-10 (la mateixa computadora que utilitzaven els investigadors de Stanford i el MIT).

El jove visionari que va revolucionar la informàtica

Un altre mite bastant comú és que Gates va crear el llenguatge Basic. Gens més lluny de la veritat. Basic va ser creat per John Kemeny i Thomas Kurtz en 1964. El que Gates i Paul Allen van fer va ser crear una versió de l’intèrpret d’aquest llenguatge per a computadores personals Altair (assoliment que és àmpliament superat per qualsevol alumne d’un curs universitari de compiladors). Aquest intèrpret és l’única peça de codi coneguda escrita, a mig fer, per Bill Gates. Més endavant veurem que moltes altres invencions que se li atribueixen tampoc van ser obra seva.

Mites i veritats sobre Microsoft

Els començaments

Microsoft va ser fundada per Bill Gates i Paul Allen. Inicialment cadascun d’ells posseïa el 50% de la companyia, encara que després Gates va ser prenent progressivament major control sobre la mateixa.

El primer gran encert de Microsoft, determinant del seu futur èxit, va ser la venda del MS-DOS a l’empresa IBM. El DOS tampoc va ser dissenyat ni desenvolupat per Microsoft, sinó que va ser adquirit a una petita empresa anomenada Seattle Computer. El seu autor original ho havia batejat QDOS, sigles de “Quick and Dirty Operating System” (sistema operatiu ràpid i brut). És reconegut per tots que la qualitat del disseny i la implementació del MS-DOS en les seves primeres versions era molt pobra. La decisió d’IBM d’incorporar-ho com el sistema operatiu dels seus PCs va ser motivada per una qüestió de competència amb l’empresa Digital, que podia proveir un producte molt superior, i perquè IBM realment no va donar molta importància a la línia de computadores personals. El que crida poderosament l’atenció va ser que IBM no comprés el MS-DOS sinó que decidís pagar a Microsoft un cànon per cada còpia que es vengués juntament amb una IBM-PC. El que poques vegades s’ha dit és que per aquests temps la mare de Gates, Mary Maxwell, era directiva de l’empresa United Way conjuntament amb el CEO d’IBM, John Opel.


Windows

Hem de començar aclarint, per els qui hagin cregut les ridícules històries que s’expliquen en alguns mitjans de comunicació, que Microsoft no va inventar els entorns gràfics, ni les finestres, ni el mouse. Tot això va ser desenvolupat per l’empresa Xerox en l’any 1973[3] i després copiat per Apple a finals dels ‘70 i Microsoft ja entrats els ‘80.

Windows va ser anunciat el 10 de novembre de 1983. La primera versió (1.0) va aparèixer el 20 de novembre de 1985, mentre que la primera versió realment utilitzable (3.0) va sortir al mercat el 22 de maig de 1990. Tota una mostra de la “eficiència” de l’empresa. Recordem que estem parlant d’un producte que proveïa una funcionalitat equivalent a les quals incorporava l’Apple Macintosh en 1984 (l’estabilitat de la qual i robustesa eren àmpliament superiors). L’única “virtut” de Windows va consistir a executar-se sobre MS-DOS en computadors compatibles amb la IBM-PC.

Microsoft i la Internet

Molts han arribat a creure que Microsoft va inventar la web o, pitjor encara, que la Internet és una idea brillant de Bill Gates.

La Internet, com a tal, data aproximadament de 1986 (encara que es va originar des de finalitats dels ‘60). La World Wide Web (juntament amb els primers navegadors) va sorgir en l’any 1991. Temps després, Microsoft va comprar un navegador anomenat Mosaic a l’empresa Spyglass, per després transformar-ho en l’avui conegut Internet Explorer. La primera versió d’Internet Explorer va aparèixer a l’agost de 1995.

La veritat és que el “visionari” Gates no va veure venir Internet. Tardanament, juntament amb l’aparició de Windows 95, va intentar muntar una xarxa paral·lela (i independent) cridada “The Microsoft Network” (molts recordaran l’inútil iconet sobre l’escriptori) que va fracassar de forma rotunda. Després d’aquest fracàs, Microsoft va comprar diverses empreses relacionades amb Internet, entre elles un dels proveïdors de correu web més importants: HotMail. Entorn d’aquest i altres serveis, va muntar finalment el seu lloc web anomenat… Microsoft Network! (actualment més coneguda com MSN).

Els protocols, estàndards i normes de la Internet estan documentades mitjançant les anomenades RFCs (Request For Comments). A la data (gener de 2003) existeixen 3454 RFCs. Solament 8 d’elles han estat elaborades per empleats de Microsoft (la més antiga data de març de 1997 i 7 es refereixen exclusivament a productes d’aquesta empresa), la qual cosa representa un 0,23% del total. Sobre la base d’això podem dir que devem a Microsoft el 0,23% de l’avanç tecnològic d’Internet.

Microsoft i l’avanç de la informàtica

Molts reconeixen a Microsoft el mèrit d’haver apropat la informàtica als usuaris comuns, d’haver produït l’avanç tecnològic que va facilitar l’accés a les computadores personals. La realitat mostra tot el contrari: no només no és un mèrit de Microsoft sinó que aquesta empresa va provocar, en molts aspectes, un endarreriment tecnològic considerable.

Durant la dècada del 80, l’únic producte de Microsoft que va sobresortir va ser el MS-DOS (anomenat PC-DOS en la versió distribuïda per IBM). L’èxit del MS-DOS no va radicar en les seves característiques tècniques sinó en què inicialment va ser de la mà amb l’IBM-PC, l’arquitectura del qual de maquinari va ser copiada per molts uns altres fabricants, la qual cosa va donar lloc a la proliferació d’equips “compatibles”. Per a aquests fabricants de maquinari, va ser molt més simple distribuir els seus equips acompanyats del MS-DOS que desenvolupar un nou producte similar (el que assegurava la compatibilitat també a nivell de programari). Simultàniament van aparèixer altres sistemes operatius de qualitat i disseny molt superior, però lligats a arquitectures de maquinari que no van ser tan resaltants (un exemple és el ja citat Apple Macintosh).

A finalitats dels ‘80 va aparèixer el DR-DOS, de l’empresa Digital Research, les característiques tècniques de la qual eren molt superiors al MS-DOS (encara que, lamentablement, havia de seguir el mateix disseny per qüestions de compatibilitat). La versió 6 de DR-DOS va arribar a tenir un gran volum de vendes fins que Microsoft va alliberar la versió 3.1 del seu sistema Windows. Curiosament, i encara que la resta de les aplicacions DOS funcionaven correctament, Windows 3.1 fallava en executar-se sobre DR-DOS. Això va motivar un judici que continua actualment.

La dècada dels ‘90 va començar amb un domini total de Microsoft a l’àrea dels sistemes operatius de computadores personals, amb MS-DOS i Windows 3.1. Ja en aquesta època van començar a aparèixer alternatives: versions d’Unix per a sistemes 386 (una de les quals pertanyia a Microsoft) i l’OS/2 de l’empresa IBM. Els principals inconvenients que van tenir aquests productes per penetrar al mercat van ser la falta de compatibilitat amb el programari existent (el disseny d’aquests sistemes era molt diferent al de MS-DOS/Windows) i el control del mercat que exercia Microsoft. Un fet notable és que, davant l’avanç dels sistemes Unix, Microsoft decidís discontinuar la producció del seu producte compatible amb aquest sistema operatiu (anomenat Xenix).

Pel que fa a aquest tema, darrere de cada producte resortit de Microsoft hi ha un parell d’històries fosques on apareixen recurrentment les paraules “judici”, “robatori”, “espionatge”, “còpia”. És innombrable la quantitat de productes innovadors i de gran nivell tècnic que van sorgir a través dels anys i que van ser destruïts d’alguna forma per Microsoft (un mecanisme molt utilitzat per a això va ser el de comprar per després discontinuar). L’anàlisi detallada d’aquests casos estendria aquest text més enllà del raonable (per més referències sobre aquest tema, pot consultar aquest link).

També és notable com Microsoft pretén introduir cada innovació en els seus productes com un gran avanç tecnològic. Ho va fer, per exemple, amb les sevess publicitades DLLs (dynamic loaded libraries) en Windows (quan ja existien en Unix des de feia molt temps), la multitarea prioritària en Windows 95 (ja existent en sistemes implementats en els ‘60) i més recentment amb la possibilitat d’administrar límits d’espai per usuari en Windows 2000 (alguna cosa que molts sistemes operatius permeten fer des de fa diverses dècades) i el suport de “journaling” en NTFS (una característica que permet mantenir la integritat del sistema d’arxius davant una caiguda del sistema, i que està present en molts sistemes operatius des de fa més d’una dècada).

La qualitat dels productes Microsoft

Molta gent creu que és comuna que una computadora es pengi cada tant. Fins ha arribat a semblar normal que un virus informàtic destrueixi tot el contingut d’un disc rígid i que aquest virus pugui arribar per qualsevol mitjà i davant la mínima falta de precaució. Han convençut a molts que l’única forma d’evitar això és mitjançant un antivirus sempre actualitzat (i que Microsoft no proveeix), i si l’antivirus falla… l’únic culpable del desastre és el malvat autor del virus (en general, un adolescent amb escassos coneixements d’informàtica). És moneda corrent pensar a actualitzar el programari (com si tingués un termini de venciment), i rares vegades es veu alguna millora real després de les actualitzacions. Semblés normal que un programa sobrepassi els 100 Mb de grandària i que requereixi de l’últim processador i quantitats enormes de memòria.

Aquestes idees, amb les quals la majoria de la gent que utilitza computadores amb Windows conviu diàriament, han estat el resultat de la “evolució de la tecnologia” informàtica de l’última dècada. Això és el que Microsoft ha venut millor encara que els seus productes, fins a l’extrem que molts professionals les han assumit com a moneda corrent.

Solucions a errors grollers als programes han estat “venuts” per Microsoft com a grans avanços a través de la seva història. Quan una nova versió de Windows es penja una vegada per setmana en comptes de dues, el missatge és que “ara és molt més estable”. Una anècdota molt interessant és l’ocorregut en les primeres versions de la planilla de càlcul Microsoft Excel. Ocorre que aquest programa era incapaç de llegir arxius generats per versions en altres idiomes atès que, en guardar una planilla com un arxiu, emmagatzemava els noms de les funcions utilitzades (la funció per sumar en la versió en espanyol era “suma”, mentre que en la versió en anglès era “sum”). Al mateix temps, altres programes similars com Quattro Pro no tenien aquest inconvenient: en comptes del nom de la funció, emmagatzemaven un codi numèric que després era traduït al nom corresponent d’acord a l’idioma. Això és alguna cosa que s’ensenya en qualsevol curs inicial de programació, però els programadors de Microsoft no van saber aplicar una idea tan bàsica. En sortir al mercat una nova versió de Excel, en la qual es va corregir el notable defecte, la publicitat ho remarcava com a gran millora: ara es podia obrir documents generats per versions en idiomes diferents. Clar que aquells usuaris que volguessin accedir a la nova versió per salvar la ridícula limitació de l’anterior, havien de pagar novament la llicència (potser amb un “avantatjós” descompte per actualització).

Les pràctiques dubtoses de Microsoft

Competència deslleial

Existeixen diversos casos documentats (i alguns que han arribat fins a la justícia) en què se sospita que Microsoft ha alterat el codi dels seus sistemes operatius perquè els programes de la competència s’executin més lentament o amb errors. Microsoft ha estat portat a la justícia diverses vegades (i en algunes oportunitats amb fallades en contra seva) per violacions de la propietat intel·lectual.

També és una pràctica corrent que Microsoft, aprofitant la seva excel·lent situació economicofinancera, compri a aquelles petites empreses que s’interposen en el seu camí en desenvolupar productes que poguessin competir amb els seus.

Trencant les normes

Una tàctica bastant utilitzada per Microsoft per aconseguir el domini del mercat és la coneguda com “Embrace and Extend” (adherir i estendre). La mateixa consisteix a estendre certs protocols o normes més enllà dels estàndards de manera arbitrària i unilateral, perquè després només els productes que els implementin de la mateixa manera puguin interoperar de forma correcta. Sobren exemples d’aquest tipus de pràctica (la implementació de SMTP de Microsoft Exchange, l’alteració a HTTP a Internet Information Server, entre altres), però la més notable potser sigui la que va derivar en el judici que Sun Microsystems va iniciar a Microsoft per haver estès l’especificació del seu llenguatge Java violant les condicions de la seva llicència, que permet a qualsevol implementar un compilador d’aquest llenguatge, però sense apartar-se d’aquesta especificació. L’objectiu perseguit per Microsoft era que els programes Java generats amb el seu entorn de desenvolupament J++ solament poguessin executar-se sobre Windows, sent que Java va ser dissenyat com un llenguatge que permetés el desenvolupament d’aplicacions portables entre diferents plataformes (alguna cosa que, evidentment, no li convé). En fallar aquest intent, Microsoft va prendre la decisió de no incloure suport per Java en el seu nou sistema operatiu: Windows XP.

Formats tancats i canviants

Els formats en els quals s’emmagatzema la informació han estat utilitzats històricament per Microsoft amb dos objectius:

 1. Impossibilitar la interoperabilitat amb programes “no-Microsoft”.
 2. Obligar als usuaris a actualitzar-se a noves versions.

Això ocorre perquè aquests formats són “tancats” i no estan públicament documentats. Això significa que solament Microsoft els coneix i és l’únic que pot realitzar un programa que emmagatzemi o accedeixi la informació en tals formats. El tenir absolut control sobre el format, permet a Microsoft canviar-ho al seu antull. És bastant comú que aplicacions com Microsoft Word utilitzin noves formes de codificar la informació en arxius .DOC (sempre amb la promesa de noves característiques, però que tècnicament no és justificat), la qual cosa té com a conseqüència directa que els arxius generats per la nova versió no poden ser oberts amb versions anteriors (encara que es proveeix d’una forma d’emmagatzemar les dades de manera compatible, requereix de certs passos addicionals). Això produeix que paulatinament, davant la circulació d’arxius en el nou format, els usuaris hagin d’anar migrant (amb el conseqüent cost) encara que no necessitin les “noves característiques” (algú usa funcions de Word del Office XP que no estiguessin en el Word del Office 95?). El que aconsegueix Microsoft a través d’això és limitar la possibilitat d’elecció dels usuaris que queden atrapats dins d’aquest veritable cercle viciós.

Microsoft i els fabricants de maquinari

A causa de la posició monopólica en la qual es troba, Microsoft pot exercir gran pressió sobre els fabricants de maquinari per a computadores personals. Aquesta pressió es tradueix, per exemple, en la prohibició de vendre equips amb altres sistemes operatius instal·lats, sota pena de no brindar descomptes en la venda de llicències de Windows o Office a aquest venedor. Cap fabricant de computadores personals gosaria enfrontar-se a Microsoft i perdre per això la possibilitat d’oferir els seus equips amb Windows pre-instal·lat (i a un preu menor que el de venda al públic). Això ha portat al fet que, actualment, sigui molt difícil poder adquirir una computadora de marca reconeguda sense que en el preu estigui inclòs el cost de, almenys, una llicència d’alguna versió de Windows (encara que un no desitgi usar aquest producte).

De la mateixa manera, s’ha arribat a l’extrem que els responsables de brindar el servei de suport tècnic dels computadors equipats amb Windows és el propi fabricant dels mateixos. Això és ridícul perquè dit fabricant no posseeix els mitjans (documentació interna, codi font, etc.) per poder solucionar problemes ni corregir errors al programa. Novament, els fabricants han d’acceptar aquestes condicions per seguir rebent un “tracte preferencial” per part de Microsoft.

Amb l’arribada de Windows XP s’ha aconseguit un nivell de dependència encara major: a causa de les noves “funcions de seguretat” de Windows XP (que no han impedit que un sol virus deixi de funcionar sota aquesta nova versió) els drivers o controladors de dispositius han de ser “certificats” per Microsoft per poder instal·lar-se en el sistema. Això obliga novament als fabricants de Software a mantenir “bones relacions” amb l’empresa, agregant un altre mecanisme de pressió.

Microsoft, mentides i… “vapor”

El terme “vaporware” s’utilitza normalment per referir-se a un producte que és anunciat per una empresa, quan realment no existeix (o no estarà disponible en els terminis promesos). L’objectiu d’aquesta estratègia, utilitzada generalment per empreses que es troben en una situació de domini del mercat, és descoratjar a la seva competència i crear una barreja d’inquietud, expectativa i esperança en els seus usuaris.

Microsoft ha recorregut moltes vegades a aquest recurs. Ja hem parlat dels set anys que es va trigar des de l’anunci oficial de Windows fins a la seva primera versió realment utilitzable. Un cas similar s’ha donat amb Windows 95 (anunciat com Windows 4 al juliol de 1992 i alliberat a l’agost de 1995) i amb Windows 2000 (la primera versió del qual beta va ser llançada al setembre de 1997, sota el nom de Windows NT 5, i que va aparèixer finalment al febrer del 2000). En tots aquests casos es van realitzar promeses de suposades funcionalitats i millores que fet i fet no es van complir. En alguns casos es van llançar a la venda productes incomplets, com va ocórrer amb Windows NT 4, que va començar a ser realment utilitzable després de l’anomenat “Service Pack 3″, alliberat un any després de començada la seva comercialització.

Bill Gates, el filántrop

Els mitjans massius de comunicació solen mostrar a Bill Gates realitzant donacions de programari i pronunciant discursos grandilocuents sobre els esforços de Microsoft per salvar l’endarreriment tecnològic dels països subdesenvolupats. Aquestes donacions, les sumes de les quals es mesuren en diversos milions de dòlars, no són reals. El suposat valor es calcula tenint en compte el cost de les llicències al mercat, però la realitat és que a Microsoft li representen un cost gairebé nul (amb prou feines el de duplicació dels CD-ROMs). D’aquesta forma l’empresa s’assegura el seu creixement, sumant una bona quantitat d’usuaris dels seus productes a un cost molt menor que el que hagués significat una campanya publicitària, sense córrer cap risc i per si no fos poc… obtenint excel·lent publicitat a canvi!

En altres casos aquestes “donacions” tenen una altra connotació. Recentment Gates, a través de la Bill & Melinda Gates Foundation, va realitzar una sèrie de donacions en l’Índia per a la lluita contra la SIDA[8]. Això ocorre simultàniament amb una sèrie de negociacions i estudis realitzats pel govern indi, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de Programari Lliure a aquest país[9].

No hem de deixar de tenir en compte que aquest suposat filántrop posseeix (a gener de 2003) una fortuna personal de 61.000 milions de dòlars, la qual cosa equival a 9,33 dòlars per cada habitant d’aquest planeta.

El futur

El futur sembla, alhora, encoratjador i aterridor. D’una banda, el constant avanç del Programari Lliure sembla haver posat un fre a la voraç expansió de Microsoft. Finalment, després de molts anys de domini absolut, apareix un contrincant al que Microsoft sembla témer[11]. Fins ara els seus intents per detenir el creixement del Programari Lliure han estat inútils, deixant més d’una vegada en evidència les seves contradiccions i exposant les seves limitacions per competir amb un model que no s’ajusta als seus esquemes (de poc serveix el seu engruixat patrimoni per competir amb un moviment basat en desenvolupaments comunitaris, totalment descentralitzat i fora de la seva esfera de poder).

D’altra banda, apareixen en l’horitzó amenaces com l’intent de creació d’una plataforma de computació denominada TCPA (Trusted Computing Platform Alliance), que planteja un model en el qual els computadors són dominats per les empreses i ja no pels usuaris, podent aquests restringir i monitoretjar l’accés a la informació. Aquest tipus d’iniciatives ens posa a un pas de l’espantosa situació plantejada per Richard Stallman en el seu conte “El dret a llegir”. Una anàl·lisi molt completa del rumb que intenta marcar Microsoft pot trobar-se en [14].

Afortunadament un gran nombre de persones a tot el món, agrupades en organitzacions de diferent tipus, que barallen per detenir l’avanç d’aquest tipus de perills i que aposten per el sorgiment i la cristal·lització de noves alternatives, fan que el futur aparegui més com una oportunitat de canvi que com la consolidació de les posicions que empreses com Microsoft han construït durant aquests últims anys.

Conclusions

La meva opinió personal, tenint en compte els punts plantejats en el present text (i molts altres que no he inclòs perquè escapen a les meves possibilitats) és que Microsoft representa una seriosa amenaça per al desenvolupament de la informàtica i, pitjor encara, per al lliure desenvolupamentent al món del futur, cada cop més lligat a les tecnologies de la informació. Hem de prendre consciència que no es tracta solament d’una qüestió tècnica, sinó que hi ha molt més en joc.

Una clau per a l’establiment del monopoli que Bill Gates ha aconseguit a través d’aquests últims vint-i-cinc anys és la gran desinformació (i en molts casos desinterès) existent, la que li ha permès mitjançant campanyes de màrqueting molt efectives, aconseguir que el comú de la gent i molts professionals de la disciplina tinguin una imatge totalment distorsionada sobre els objectius d’aquesta empresa i el seu veritable aport a la tecnologia informàtica.

Els qui produeixen els veritables avanços són aquells que treballen per a l’evolució de la ciència i la tecnologia, no els qui intenten per qualsevol mitjà imposar els seus productes, destruint els avanços, corrompent els estàndards, robant les idees, destruint als possibles competidors. Per tot això, jo ja vaig trobar una resposta a la pregunta.

Nota final: Es garanteix el permís per copiar, distribuir i/o modificar aquest document sota els termes de la Llicència de Documentació Lliure GNU, versió 1.2 (GNU Free Documentation License, Version 1.2) o qualsevol altra versió posterior publicada per la Free Programari Foundation; aquest document es presenta sense Seccions Invariables (no Invariant Sections), sense Textes de Tapa (no Front-Cover Texts) i sense Textes de Contratapa (no Back-Cover Texts).

Referències

 1. “How to Become As Rich As Bill Gates”. Philip Greenspun. http://philip.greenspun.com/bg/
 2. ″Accounting genius of Microsoft”. http://student.umpi.maine.edu/edwardp/articles/microsoft.html
 3. “The Xerox Alt Mouse”. http://www.netclique.net/oldmouse/xerox/alto.html
 4. “Windows History”. Éric Lévénez. http://www.levenez.com/windows/
 5. RFC Editor. http://www.rfc-editor.org
 6. “Hijacking the world: The dark side of Microsoft”. Roberto Vaig donar Cosmo. http://www.dicosmo.org
 7. “Parany al Cyberespaci”. Roberto Vaig donar Cosmo. http://www.dicosmo.org/piege/piegees.html
 8. “Gates Foundation Announces $100 Million HIV/ AIDS Prevention Effort in Índia”. http://www.gatesfoundation.org/globalhealth/hivaidstb/hivaids/announcements/announcement-021111.htm
 9. “Govt move on to let in Linux”. The Economic Estafis (Índia Estafis). http://economictimes.indiatimes.com/cms.dll/html/comp/articleshow?artid=32354337&sType=1
 10. “Bill Gates Personal Wealth Clock”. http://philip.greenspun.com/wealthclockintl
 11. The Hallowen Documents. http://www.opensource.org/halloween/
 12. “Preguntes Freqüents sobre TCPA i Palladium”. Ross Anderson. http://bulmalug.net/body.phtml?nIdNoticia=1398
 13. “El dret a llegir”. Richard Stallman. http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.és.html
 14. “Windows XP mostra l’adreça que Microsoft està prenent”. Michael Jennings. http://www.hevanet.com/peace/microsoft-és.htm

Entrevista amb Javier Smaldone sobre el senyor Bill Gates, la multinacional Microsoft i el moviment del programari lliure

Posted in Entrevistes on 16 Juliol 2009 by qAOXOMOXOAp

Salvador López Arnal

Rebel·lió

Javier Smaldone és un jove programador argentí. Viu, des del seu naixement fa 34 anys, a la ciutat argentina de Río Cuarto, on s’exerceix com a programador i consultor informàtic, especialitzant-se en la implementació de solucions basades a programes lliures. Un dels seus principals passatemps és la difusió del model proposat pel “programari lliure”, en contraposició amb el model dominant i estès, basat en la venda de llicències d’ús i la restricció a l’accés del codi font dels programes.

*

En un article titulat “Microsoft? No, gràcies” parlàveu dels mites que emboliquen la figura de Bill Gates. Ens pot assenyalar breument algunes de les mitificacions que envolten la figura del fundador de Microsoft?

Existeix la creença popular (reforçada pels mitjans massius de comunicació) que Bill Gates és un dels principals actors en l’evolució de la Informàtica. Gens més lluny de la veritat: si bé és cert que l’empresa Microsoft ha liderat des del seu inici el mercat de programari per a computadors personals, els seus aports tècnics (i, en particular, els de Gates) han estat pràcticament nuls. De fet, pot argumentar-se que aquesta empresa ha retardat l’evolució de la Informàtica en aquest nivell.

Bill Gates realitzà aportacions importants com a científic en l’àmbit de la informàtica?

Absolutament cap. L’única contribució coneguda de Bill Gates és el desenvolupament, juntament amb Paul Allen, d’un intèrpret BASIC per microcomputadors en 1975. Un programa d’aquest tipus és desenvolupat per qualsevol alumne d’un curs universitari de compiladors.

Parlem ara de l’empresa. Qui la van fundar? Amb quins mitjans? Amb quins objectius?

Microsoft va ser fundada per Bill Gates i Paul Allen en l’any 1976 com una empresa productora de programari. El seu primer contracte va ser obtingut amb l’empresa MITS, fabricant de microcomputadors, perquè aquesta última distribuís un intèrpret del llenguatge BASIC abans citat.

Vos heu escrit que el primer gran encert de Microsoft, determinant del seu èxit, va ser la venda del MS-DOS a l’empresa IBM. Què era el MS-DOS? Microsoft va ser creadora d’aquest sistema operatiu? Per què ho va adquirir IBM?

Efectivament. La primera fita en la vida de Microsoft va ser el contracte signat amb IBM per a la distribució del sistema operatiu MS-DOS, sota el nom PC-DOS, en l’any 1981. Aquest producte, anteriorment anomenat Q-DUES, va ser adquirit per Microsoft a l’empresa Seattle Computer Products per 50.000 dòlars. Anys després, aquesta última va demandar a Microsoft (i va obtenir una indemnització d’1 milió de dòlars) per haver ocultat el seu contracte amb IBM en el moment de l’adquisició.

El fet clau és que IBM no va comprar el MS-DOS a Microsoft, sinó que li va oferir un contracte de redistribució (permetent a aquesta última mantenir els drets sobre el mateix). El perquè de semblant decisió, per res convenient per part d’IBM i que va ser determinant en el futur de Microsoft, és un misteri. Hi ha els qui l’expliquen per la relació laboral existent entre la mare de Gates i el CEO d’IBM John Opel, que per aquells temps eren directius de l’empresa United Way.

Windows ha estat el producte estrella de Microsoft fins a la data. Quines novetats va introduir realment aquest sistema operatiu?

Windows, llançat en 1985 però que no va ser estable fins a 1990, va ser el primer entorn gràfic d’àmplia difusió en computadors compatibles amb la IBM-PC. Des del punt de vista tècnic, va estar lluny d’introduir alguna novetat, ja que existien altres entorns similars de molta major qualitat. Un clar exemple és el proveït per l’empresa Apple des de finals dels ’70.

I per què creieu que va triomfar Windows enfront del sistema ofert per Apple? Per publicitat, per sort, per astúcia empresarial?

Potser, però evidentment no per les seves virtuts tècniques. Aquesta és una de les claus del model de distribució de programari privatiu: no preval la qualitat sinó l’habilitat comercial del proveïdor.

Quant a Internet, va ser Microsoft una empresa pionera en aquest àmbit?

No ho va ser. Microsoft va proveir funcions per a l’accés a Internet en els seus sistemes operatius en l’any 1993, mentre que Internet va començar a desenvolupar-se en la dècada del 70.

Quina opinió li mereix, des d’un punt de vista tècnic, el navegador Internet Explorer?

L’historial d’errors i problemes relacionats amb Internet Explorer (que tampoc va ser un desenvolupament de Microsoft, sinó que va ser adquirit a una altra empresa i rebatejat) és profús. No obstant això, haig d’aclarir que en els últims anys ha millorat sensiblement. Personalment prefereixo el navegador Mozilla Firefox, que és lliure i s’executa en diverses plataformes diferents.

Per què aquesta preferència? Per què és codi lliure únicament o per alguna raó més?

Dels navegadors disponibles per al sistema operatiu que utilitzo, Debian GNU/Linux, és el que més m’agrada. A més, sempre estic disposat a sacrificar alguna funcionalitat pel fet d’utilitzar programes lliures; per això ho prefereixo a qualsevol navegador privatiu si bé encara (cada cop menys) tinc problemes per accedir a algun lloc depenent d’Internet Explorer.

En què va consistir “The Microsoft Network”? Per què va fracassar?

Va ser un intent de Microsoft de crear una xarxa paral·lela a Internet, controlada i administrada per Microsoft. Una idea tan desgavellada estava destinada al fracàs des del seu naixement.

Els protocols, estàndards i normes de la Internet estan documentades mitjançant les trucades RFCs (Request For Comments). Quantes hi ha fins a la data? Quantes han estat elaborades per treballadors de Microsoft?

A la data -juny de 2008- existeixen més de 5000 RFCs. En el moment en què vaig escriure l’article sobre Microsoft hi havia 3454 i se’m va ocórrer la idea de buscar en quantes d’elles apareixien com a autors emprats de Microsoft. Vaig trobar solament 8, de les quals 7 estan referides exclusivament a productes de l’empresa. Un altre fet curiós, i que mostra clarament l’absència de Microsoft en l’evolució d’Internet, és que la primera data de l’any 1997.

També vau afirmat que Microsoft va provocar, en molts aspectes, un endarreriment tecnològic considerable. Per què? En quins àmbits?

Des del tècnic, el major endarreriment ha consistit a posar traves a l’evolució de la tecnologia. Per a això ha recorregut a diverses tàctiques, com la deformació intencional de protocols de comunicacions i formats d’emmagatzematge, l’eliminació de la competència (juntament amb els seus productes). El lector potser recordi el capítol de la sèrie “Els Simpson” en el qual Bill Gates “compra” el producte d’Homer per després destruir-ho a cops de martell. És un molt bon resum de les polítiques de Microsoft en aquest sentit.

Potser el dany més greu hagi ocorregut a nivell cultural pel que anomeno “el món tancat de Microsoft”. Si un consulta la bibliografia produïda per aquesta empresa, trobarà moltes poques referències a textos o documents de ciències de la computació o relacionats amb tecnologies fora del seu control. Això porta al fet que aquells professionals formats amb els productes de Microsoft (i els seus textos) desconeguin qüestions fonamentals i històriques. Això limita dràsticament la seva possibilitat d’accedir a altres tecnologies.

Un altre dany, del com Microsoft no és l’únic culpable, és la instauració d’un model de llicenciament de programari molt agressiu. És lamentable que la majoria d’usuaris de computadors es vegin embolicats diàriament en un embull de llicències, codis d’activació, cracks, generadors de codis d’activació, etc. El més greu és que molts assumeixen aquesta situació com a natural.

Per què no van triomfar en el seu moment versions d’Unix per a sistemes 386 o l’US/2 de l’empresa IBM?

No ho sé. Potser per polítiques comercials i de distribució dolentes. Aquest és un altre clar exemple que al món del programari privatiu l’èxit d’un programa no és determinat per les seves virtuts tècniques.

També vau assenyalat que darrere de cada producte resortit de Microsoft hi ha un parell d’històries fosques on apareixen recurrentment les paraules “judici”, “robatori”, “espionatge”, “còpia”. Què ha volgut apuntar amb això?

El que s’ha dit. La història de Microsoft (des de l’adquisició de Q-DUES i la seva negociació amb IBM) està plagada d’actituds comercials reprotxables, sent en alguns casos francament il·legals. Prova d’això són les nombroses condemnes judicials que ha sofert a diversos països, per exemple, la multa de la Unió Europea en l’any 2004 per gairebé 500 milions d’euros per pràctiques anti-competitives en abús de la seva posició de monopoli.

Així, en general, quina opinió li mereix la qualitat dels productes Microsoft?

En general, bastant pobre. En el passat van existir punts notables, productes de realment bona qualitat, però amén de ser casos aïllats, en els últims anys els problemes s’han fet cada cop més evidents. L’augment del temps entre la publicació de noves versions, la mala qualitat de les versions inicials de nous productes (Windows XP i Windows Vista són exemples notables) i la creixent insatisfacció dels seus usuaris, denoten clarament un desmillorament en la qualitat dels seus programes.

Des del seu punt de vista, per què en ocasions els programadors de Microsoft cometen errors tan bàsics com el què assenyaléu en parlar del seu primitiu full de càlcul? Són maldestres? Sofreixen molta pressió?

No puc dir que els programadors de Microsoft siguin maldestres (encara que molts errors denoten una gran falta de cura, si més no). El problema, al meu entendre, és que l’empresa no prioritza la qualitat dels seus productes. Molt per davant d’aquesta, es troben qüestions comercials, de mercadal i de competència.

Hi ha una anècdota que frega el graciós, relatada per un dels programadors que va haver d’implementar el menú de “apagar el sistema” de Windows Vista. En ella, aquest pobre programador explica les desventures per les quals va haver de travessar durant ni més ni menys que un any (quan no hauria d’haver portat més d’una setmana), per acabar amb una implementació que deixa bastant que desitjar.

L’anomenada “Llei de Conway”, de 1968, resa que “qualsevol component de programari reflecteix l’estructura organitzacional que ho va produir”. Aquest, em sembla, és el cas de Microsoft.

Se sol afirmar que Microsoft practica la competència deslleial. Per què?

Microsoft ha estat denunciada i condemnada en diversos tribunals de diferents països del món per aquest tipus de pràctiques, com és el cas ja comentat de la multa de la Unió Europea. En altres casos, ha aconseguit evitar la condemna mitjançant acords extra-judicials.

Vos també vau assenyalat que una tàctica bastant utilitzada per Microsoft per aconseguir el domini del mercat és la coneguda amb el nom de “Embrace and Extend” (adherir i estendre). En què consisteix? Podria donar-nos alguns exemples?

Aquesta tàctica consisteix a adherir a un protocol o format estàndard per després estendre-ho amb agregats que van més enllà de la seva especificació pública. D’aquesta manera s’aconsegueix que diferents components d’un sistema interactuïn de maneres no previstes originalment.

Pot observar-se aquesta pràctica, per exemple, en la implementació del llenguatge Java (desenvolupat originalment per l’empresa Sun, l’especificació de la qual és pública). Microsoft va modificar l’especificació de Java de manera que les aplicacions desenvolupades amb les seves eines, solament poguessin executar-se sobre el sistema operatiu Windows. Això va significar una violació de la llicència de Java i va esdevenir en demandes legals de Sun.

L’objectiu d’aquest ardit és aconseguir que l’usuari no pugui triar lliurement entre productes que implementin estàndards públics.

Quins han estat les finalitats bàsiques dels formats en els quals s’emmagatzema la informació i que han estat utilitzats històricament per Microsoft?

Quan el format en el qual s’emmagatzema la informació no pot ser implementat per tercers (a causa de traves tècniques o legals), aquesta queda captiva de l’autor del programa que la manipula.

Aquest és el cas, per exemple, del format .DOC de Microsoft (utilitzat per Microsoft Word). Aquest format no està documentat públicament, per la qual cosa ningú pot implementar un programa que llegeixi la totalitat de la informació correctament. Això significa, ni més ni menys, que la informació que un usuari produeixi usant Microsoft Word, solament serà accessible utilitzant productes de Microsoft.

Afortunadament, moltes persones s’adheréisen a la realització de “enginyeria inversa” per intentar desxifrar aquests formats. Es tracta d’una tasca molt àrdua, que consisteix a deduir les característiques del format a través de la realització de reiterades proves emmagatzemant informació amb el programa que ho implementa. Cap aclarir que aquest tipus de tècnica està prohibida per llei a diversos països del món.

Recentment s’ha donat un cas notable: per primera vegada en la història de la informàtica s’ha aprovat en el comitè ISO un estàndard per a l’emmagatzematge d’informació d’ofimàtica (documents de text, planilles de càlcul, etc.), el format “ODF”. La resposta de Microsoft ha sigut l’impuls d’un altre format, anomenat “OOXML”. Aquest últim va ser aprovat per ISO en un procés altament irregular, que està sent revisat actualment per la denúncia dels comitès d’estandardització de diversos països.

“Altament irregular” diéu. On estarien les irregularitats més importants?

Després de la votació en ISO, comitès de diversos països van denunciar que els seus representants van votar a favor de l’estandardització, quan el seu mandat era votar per la negativa. Finalment, Brasil, Índia, Sud-àfrica i Veneçuela van presentar una apel·lació i el procés es troba sota revisió.

D’altra banda, quin interès té Microsoft a impulsar aquest nou format que citéu? Què té en contra del ODF?

L’existència d’un format estàndard (actualment no suportat pels productes de Microsoft), obriria el mercat de programari d’oficina d’una forma sense precedents. Cada usuari (persona, organització, empresa o govern) podria utilitzar qualsevol programa que ho implementi, i intercanviar informació amb uns altres sense importar la seva elecció. Això és contrari als interessos de Microsoft, que prefereix tenir als usuaris captius dels seus formats (.doc, .xls, etc.) i obligats a utilitzar els seus programes. Davant l’estandardització de ODF la seva reacció va ser proposar el OOXML, que té alguns punts foscos (tant tècnics com a legals) que permetrien després a Microsoft manipular-ho al seu antull.

Com exerceix Microsoft la seva pressió sobre els fabricants de maquinari per a computadors personals?

Sent Microsoft el principal proveïdor de programari per a computadors personals, es troba en una situació en la qual els fabricants de maquinari depenen d’ell per a la provisió en els seus equips de productes com Windows i Microsoft Office. La pressió de Microsoft s’exerceix de diferents formes: a través dels costos de les llicències d’ús, del suport tècnic ofert al fabricant i de la certificació de controladors de dispositius (drivers). Difícilment un proveïdor de maquinari pugui donar-se el luxe de llançar un producte sense el logo de “Microsoft Windows” en ell, encara que afortunadament aquesta situació està canviant.

Podriéu donar-nos algun exemple d’aquests canvis?

Per exemple. Fins fa poc temps era impossible comprar una computadora portàtil (notebook) sense haver d’adquirir una llicència d’alguna versió de Windows (i potser Office, Works o algun altre producte de Microsoft). Recentment, fabricants com Dell han començat a oferir alguns models dels seus portàtils amb GNU/Linux pre-instal·lat.

Microsoft ha recorregut a tècniques “vaporware”, això és, ha anunciat productes que realment no existien? Podria donar-nos algun exemple si és el cas.

Així com Microsoft va oferir a IBM un sistema operatiu del que no disposava (i que després va adquirir per un preu irrisori), a través de la seva història sempre ha anunciat productes inexistents. Després, moltes vegades ha aconseguit desenvolupar-los (o comprar-los), però moltes altres ha fallat estrepitosament. Altres vegades, s’ha promès la inclusió de funcions i característiques que fet i fet van existir.

Un exemple recent és el de Windows Vista. Vista va ser anunciat en l’any 2001, amb la promesa de la seva publicació en el 2003 i la inclusió de diverses característiques noves. Entre aquestes s’explicava un nou sistema d’arxius, WinFS, realment innovador. Finalment, Vista va ser llançat en el 2007 sense incloure WinFS, que a la data no ha estat acabat, ni moltes altres funcions promeses.

Per què creieu que s’adorna la figura de Bill Gates amb les aromes de la filantropia? Quina opinió li mereixen les activitats de la Bill & Melinda Gates Foundation?

En molts casos, les “donacions” realitzades per Gates són totalment funcionals als objectius de Microsoft: Al donar llicencies la suma es calcula sobre la base del seu valor de mercat (i no al cost que representa per Microsoft, que és nul) mentre que això no fa més que promoure l’ús de les seves eines, augmentant la penetració de l’empresa al mercat i la dependència dels seus usuaris.

Vos siguéu ferm partidari del programari lliure. Per què? És una qüestió ètica, ideològica, tècnica?

Una mica de cadascuna.

El programari és, per a la majoria de les persones, una eina per processar informació. Per a unes altres, els programadors com jo, també és informació: informació sobre com fer coses. El moviment del programari lliure impulsa la lliure circulació de la informació d’utilitat pràctica, que inclou al programari. Això gens diu sobre la possibilitat de lucrar amb aquesta informació, ja que és lícit que qui dedica el seu temps i esforç a l’elaboració de la mateixa pugui esperar un rèdit econòmic a canvi.

D’altra banda, sóc un convençut que la lliure distribució del programari (el codi font i el permís de l’autor per a la seva anàlisi, modificació i redistribució) permet el desenvolupament de millor programari. És a dir, no em quedo en les qüestions ètiques o filosòfiques, sinó que uso programari lliure perquè em permet maximitzar les meves habilitats com a programador. Utilitzo eines més robustes, que no obstaculitzen el meu treball (ni el dels meus clients o usuaris) i que, fonamentalment, em permeten aprofundir tant com vulgui en elles per ampliar el meu coneixement i adaptar-les a les meves necessitats.

Els partidaris del programari lliure, comparteixen una determinada ideologia? Es defineixen políticament?

Alguns usuaris de programari lliure es defineixen políticament, mentre que uns altres no. Dels que ho fan, alguns coincideixen en la seva ideologia, mentre que uns altres se situen en senders oposats. Algunes persones (com Richard Stallman) ressalten com a principal valor del programari lliure el seu contingut ètic. Uns altres (com Eric Raymond) anteposen les virtuts tècniques del model, deixant de costat les qüestions polítiques i filosòfiques.

I vos sigueu un stallmià o un raymondià?

Tinc tantes coincidències com a discrepàncies amb ambdós, però em trobo més proper a les idees de Stallman.

Es pot afirmar, amb fonament, que els productes del programari lliure són sempre millors que els productes llançats per empreses com Microsoft?

No necessàriament, però sí possiblement. D’una banda, existeix la prova empírica de gran quantitat de programes lliures que van evolucionar des de projectes minúsculs fins a convertir-se en líders a la seva àrea d’aplicació. També existeixen anàl·lisis que mostren els avantatges del model de desenvolupament del programari lliure des d’un punt de vista “darwinià”, en el qual el programari es desenvolupa segons un procés evolutiu guiat tant pels seus desenvolupadors com pels seus usuaris.

Al món del programari lliure els programes creixen, muten o moren segons l’interès dels seus usuaris. Això no ocorre en el model tradicional (privatiu): en ell prevalen qüestions comercials abans que tècniques, prevalent els interessos de l’empresa productora al dels usuaris.

Hi ha programari lliure bé, mediocre i dolent. També hi ha programari privatiu en les tres categories. No obstant això, el model proposat pel programari lliure facilita el millorament del programari.

I per què si productes de Microsoft són tan defectuosos tenen tant d’èxit?

Pensem en una persona que pren contacte per primera vegada amb una computadora. Quin sistema operatiu utilitzaria? Molt probablement alguna versió de Windows. Per què? Segurament perquè “venia instal·lat” (pel venedor de maquinari, o per un amic que li va instal·lar una còpia il·legal). Després podríem preguntar-nos quin processador de textos, planilla de càlcul i navegador web usarà? Molt probablement, els de Microsoft. Té alguna influència en això la qualitat tècnica d’aquests programes? Difícilment.

Altres vegades, el factor determinant per a la utilització de determinat programari és la necessitat d’interactuar amb altres persones. Algú que necessita accedir a planilles de càlcul generades amb Microsoft Excel, segurament usarà aquest mateix programa. Una persona que desitgi accedir a un sistema a través de la web i es troba amb l’obligació d’usar Internet Explorer, segurament utilitzarà aquest navegador. (En ambdós casos, donarà per descomptat que ha d’usar Windows.)

Afortunadament, encara que de forma lenta, això està canviant. Els fabricants de maquinari comencen a incloure programari lliure en els seus equips, com una manera de rebaixar costos de llicències o d’aprofitar millor les capacitats del maquinari. I no és inusual, per exemple, que un amic recomani a l’usuari novell la utilització de Firefox en comptes d’Internet Explorer per navegar per la web.

Els estats i les empreses també estan començant a valorar la possibilitat de no dependre d’un proveïdor de programari en particular (ni traslladar aquesta dependència als seus usuaris).

A quins Estats es refereix? Microsoft accepta normalment aquest canvi de perspectiva?

Diferents àrees governamentals de països com Brasil, Veneçuela, França, Alemanya, Holanda i fins i tot els EUA utilitzen programari lliure, amb major o menor grau d’exclusivitat. La reacció de Microsoft quan un Estat comença a avaluar la possibilitat d’independitzar-se del programari privatiu és iniciar campanyes de “FUD” (“Fear, uncertainty, and doubt”, “Por, incertesa i dubte”), generalment acompanyades de “convenients” donacions i convenis.

Quina opinió li mereix la figura de Richard Stallman? No exerceix un paper massa principal en el moviment?

Valoro l’immens aport de Richard Stallman tant en el tècnic com en l’ideològic. A més, em resulta una persona molt agradable (a qui vaig tenir la sort de conèixer personalment en una de les seves visites a l’Argentina) i em diverteixo terriblement amb les seves conferències (i les seves ocurrències). És una persona amb opinions molt fermes i fortes en diverses qüestions, i per tant desperta odis i amors en igual mesura.

No és beneficiós per a cap moviment (ideològic, polític, ni tampoc tècnic) centrar-se en la figura d’una persona. Encara que molts associen el programari lliure amb Richard Stallman, això no és així: el moviment del programari lliure està format per milions d’usuaris, programadors i documentadors (i fins i tot empreses) al llarg de tothom.

Què és el moviment del programari lliure? Un moviment cientific-tècnic amb aquesta normativa? Una part més del moviment alter-globalitzador?

És difícil per a mi respondre a aquesta pregunta. Al món del programari lliure participa una multitud de persones amb ideologies i interessos diferents. Alguns estan vinculats per qüestions tècniques i uns altres per qüestions polítiques.

La Free Software Foundation, liderada per Stallman, proposa incloure les qüestions polítiques en la discussió sobre el programari lliure. La OpenSource Initiative, liderada per Eric Raymond (que no utilitza el terme “programari lliure”, usant en canvi “open source”), planteja la discussió en termes estrictament tècnics. En el mitjà, moltes persones que no integren ni una de l’altra, participen gaudint i impulsant el programari lliure.

I quins són les diferències entre el open source i el free software?

Estrictament parlant, ambdós termes es refereixen a condicions que ha de complir la llicència d’un programa. Des d’aquest punt de vista defineixen pràcticament el mateix, per la qual cosa podríem dir que “programari lliure” (free software) i “codi obert” (open source) són sinònims. La Free Software Foundation proposa l’ús del terme “programari lliure” per ressaltar el que per ells és la característica més important: la seva llibertat. La OpenSource Initiative proposa la utilització de “codi obert” com una forma de presentar-ho de manera més agradable a les empreses i el món comercial, desproveït de implicancies polítiques.

Creiéu realment que Microsoft representa una seriosa amenaça per al desenvolupament de la informàtica i, pitjor encara, per al lliure desenvolupament al món del futur, cada cop més lligat a les tecnologies de la informació? No estem exagerant? Diguéu vos: “hem de prendre consciència que no es tracta solament d’una qüestió tècnica, sinó que hi ha molt més en joc”. Què és el que està en joc?

El programari és el mitjà d’expressió de l’era digital, com abans ho van ser el llapis, el paper, la impremta. Si algú controla d’alguna manera l’accés al programari o el que aquest ens permet fer, controlarà la nostra capacitat de generar cultura i de relacionar-nos. Això és, ni més ni menys, la questió que està en joc.

I el perill no es limita a Microsoft. Aquesta empresa ha liderat l’anomenada “indústria informàtica” en els últims anys, però encara si perdés part del seu poder, el seu lloc podria ser ocupat per qualsevol altra.

Vol afegir una mica més?

El que ocorre amb el programari no és més que una instància d’una tendència molt més general. Un sistema de patents cada cop més avarcatiu i extemporani, els “drets d’autor” servint a una fi oposada al de la seva concepció i la criminalització de l’intercanvi d’informació entre persones, formen part de l’intent d’equiparar al coneixement amb els béns materials a fi de possibilitar la seva privatització.

Finalment, volgués agrair als editors de rebelion.org per interessar-se en aquest tema tan crucial (i no sempre bé atès pels mitjans de comunicació) i per permetre’m fer arribar aquestes idees al lector.

Ref.: Rebelión

Entrevista a Alan Watts

Posted in Entrevistes on 8 Juliol 2009 by qAOXOMOXOAp

Entrevista a Alan Watts
Lex Hixon. 1972

Alan Watts és considerat per molts com el “filòsof del segle XXI”.

Es creu que aquesta entrevista constitueix les últimes declaracions que Alan Watts va realitzar abans de la seva mort en 1972. Al llarg dels anys, Watts va exercir un important paper en la ruptura d’esquemes preconcebuts del que és “real”. El seu ajut va obrir noves portes per a la ment de molts cercadors occidentals. WBAI és una emissora de radio de Nova York patrocinada pels seus oïdors que porta funcionant diversos anys. Aquesta entrevista va aparèixer en un programa titulat In the Spirit (En l’esperit), i l’entrevistador va ser Lex Hixon. Publicada en Integral en 1.992.

– Os consideréu un intel·lectual?

Alan Watts: Sí.

-Llavors, segons el seu vocabulari, no n’hi ha gens de dolent en aquest terme?

No, en absolut. Hi ha gent que pensa que sóc un anti-intelectual, però no comprenen que, per ser intel·lectualment efectiu, cal intercalar intervals de silenci mental durant el pensar, moments en els quals es deixa de pensar per complet. Després de tot, si jo no deixo de parlar no vaig a sentir el que vostè m’hagi de dir. Pensar és parlar-se a si mateix o fantasiar amb un mateix dins del cap. Si no es per a aquesta activitat de tant en tant, no es tenen més que pensaments que pensar.

-Així que desconnectéu de l’univers real. Creiéu que els centres de desenvolupament personal com Esalen, per posar un exemple, són veritablement anti-intel·lectuals? Creiu que ofereixen un entrenament sensible de les emocions i afavoreixen la seva expressió d’aquestes, deixant de costat l’intel·lectual?

No, no. El que s’està fent és totalment fascinant. En Esalen s’ha evitat escrupolosament el ser partidaris d’un punt de vista, d’una disciplina determinada, encara que per allà hagin passat gent tan potent com el recentment mort Fritz Perls. Ell podria haver-ho acaparat tot, però no va anar així. Ara s’interessen per la vida estrictament intel·lectual. Per exemple, d’aquí a una mica donarà un seminari de deu dies el gran matemàtic i filòsof britànic Spencer Brown per a un grup seleccionat dels millors intel·lectuals d’Estats Units. Allà es conrea tant l’aspecte intel·lectual com l’entrenament sensible, etc.

-Llavors penséu que combinen les dues coses?

Sí. Aquests llocs constitueixen les noves universitats. Les universitats ortodoxes han quedat pràcticament obsoletes. La universitat és una tenda de maquinària per a fàbriques, i ara existeixen centenars d’aquests centres de desenvolupament personal.

-A Amèrica del Nord existeixen més de cent.

-Creiéu que acabaran substituint a la universitat o quedarà un lloc per a la universitat tradicional?

Quedarà un lloc per a la universitat a la vella usanza. Ha de ser així perquè la gent necessita certs tipus d’estudis tècnics, i aquest és l’únic lloc en el qual els poden fer. No obstant això, amb el temps, l’elite intel·lectual sorgirà d’aquests centres de desenvolupament personal.

-No serà possible que les universitats ortodoxes combinessin els dos tipus d’estudis?

Bé, a les universitats sí que els interessa, sens dubte. No és qüestió d’oblidar-se d’elles. En la vida no tot és blanc o negre, tenim algunes universitats molt bones i grans erudits.

-I què opina de l’altra gran institució -l’Església? Creiéu que aquests centres de desenvolupament personal reemplaçaran a l’Església?

Ahhh, què llest! No ho sé. Estan estimulant a l’Església, diguem-ho així. El problema de l’Església i de la Sinagoga és que es parla massa. Vas a missa un diumenge i et donen una xerrada sobre el que se suposa que ha de fer. Déu, com si Ell no ho sabés, i llavors donen una xerrada sobre el que ha de fer la gent, com si poguessin o pensessin fer-ho. El que s’ofereix allí és un constant parlar. Estic intentant convèncer a l’Església que conreïn el silenci mental i, curiosament, estic tenint una mica d’èxit, perquè l’Església està desesperada.

-Héu esmentat un punt crucial quan véu parlar de conrear el silenci. Vos sou un admirador de Krishnamurti.

És una de les persones de les quals millor parla en la seva autobiografia i és, per descomptat, un fervent defensor del silenci mental. Però ell també diu que no es conreï el silenci mental, que no és alguna cosa que es pugui conrear. No es pot conrear.

-Llavors, què cal fer segons això?

Abans de res, si intentes conrear-ho t’adones de seguida que no pots. No es pot parar la turbulència interna de la ment, la qual cosa en els Ioga Sutras de Patanjalise denomina cbitta vritti. Ell defineix l’ioga com una “unió” o integració de la individualitat en l’univers. “Ioga” és el cessament del xivarri de la ment. No es pot parar, per molt que facis. Però si t’adones que tu no pots parar-la, llavors el missatge que reps és que tu no existeixes. Aquesta és la raó per la qual tu no pots parar-la. Descobreixes que l’ego no és més que un concepte, una abstracció, com l’equador. Ningú es va a ensopegar amb l’equador. El teu ego és el concepte que tu tens de tu mateix i aquest concepte no pot parar el xivarri de la ment. En tant que t’adones d’això, el xivarri desapareix per si sol com quan s’escolta un so pur. Essencialment aquest és el mètode d’ioga que es diu mantra.

-Per descomptat Krisbnamurti no ho identificaria…

Sí, però ell sempre comença totes les seves xerrades dient que és molt important que s’escolti. “,Per favor, escoltin!”. El que vol dir és: “Escolta el so de la meva veu més que les instruccions que et pugui donar. Per favor, participa del món real. Escolta. ..escolta… escolta” Si escoltes de debò, descobriràs que el so i el que escolta són el mateix procés. No existeix cap dicotomia entre jo, el que escolta, i el so que s’escolta. En les meves xerrades sempre permeto que hi hagi riures, riem a riallades. En aquest país viu un gran mestre zen que recomana un meravellós mètode de meditació: Que en aixecar-te cada matí posis les mans en els malucs amb les nines cap amunt i que riguis a riallades durant cinc minuts. Imagini’s que el Sr. Nixon ho fes. Imagini’s a la Reina d’Anglaterra, o al Sr. Heath o al Sr. Kosygin o a l’Emperador del Japó o a Mao Tsé Tung… Si penses això, rius encara més.

-Llavors, potser sigui que no es pot parlar directament del silenci, s’ha de fer coses com riure.

Sí, s’ha de tenir una experiència no verbal, perquè el món real és no-verbal.

-Segueix opinant que existeix algun valor en les formes i pràctiques religioses tradicionals? Krishnamurti les hi ha carregat totes, però en vos em sembla endevinar una espècie de sentiment com a nostàlgia o alguna cosa així.

Jo no em carregaria les formes i pràctiques religioses tradicionals, àdhuc que les entenc d’una forma lleugerament diferent de com generalment es comprenen. En altres paraules, quan vaig a l’església, no espero obtenir algun tipus d’avantatge del poder de Déu per haver anat a missa, ni que Ell em faci alguna cosa especial com, per exemple, aconseguir-me un augment de sou. Ni tan sols escolto les oracions. Escolto el so de la veu del sacerdot. Per això l’Església Catòlica Romana va cometre un gran error en permetre que la missa es digués en llengües vernacles. Haurien d’haver mantingut el llatí.
Més o menys als disset anys encara estava llegint “Suzuki on zen. (Suzuki parla del zen) i intentava practicar algun tipus d’ioga budista, za-zen o satipatthana. Era incapaç de decidir-me per un mètode ni de decidir quin estat exacte de la ment o de la consciència és satori”, samadhi”, o l’autèntica il·luminació. No tenia cap mestre espiritual. Era un xaman, jo sol en una jungla de religió…

-Per quina raó véu estar ficat a l’Església durant cinc anys de la seva vida?

Va ser un acte subversiu fet a consciència. En certa manera va funcionar, però en aquella època no podia suportar el paper de sacerdot. Avui és diferent però, en aquella època, jo era massa bohemi per portar el vestit negre i el coll de capellà i aparentar que era més que tu”. No va funcionar.

-Referent a la idea zen de “res especial”, véu esmentar que Suzuki de vegades signava les seves cartes posant “res especial”.

Sí. La paraula és Bujinen. A mi això em sembla que és el millor antídot contra això de “ser més sant que tu”.

-Opinéu això de vos mateix, que no és “ningú especial”?

Ho faig de manera una mica diferent que la de Suzuki. Tothom sap que sóc un tunant, que bec massa, que em fico al llit amb masses dones. La gent fins i tot arriba a dir que intento suïcidar-me… perquè els americans són gent terriblement seriosa. No comprenen certes coses de la vida alegre que s’entenen molt bé a Europa i Àsia. Sempre estan amb la cantinela que ha de ser bo tot el que fas. La vida és dolenta, tal com deia ]ung (gastant una broma).
]ung va dir: La vida és una malaltia de molt mal pronòstic. Aguanta durant anys però, al final,acaba sempre en la mort”. Tota la gent, tots els que es dediquen a la salut mentalet persegueixen pel teu propi bé, i estic fart que se’m persegueixi pel meu propi bé. Tothomes preocupa de la salut i de la mortalitat, però cal comprendre que persobreviure amb elegància, no hem d’estar obsessionats per sobreviure.
Confucio ho va dir molt clarament: El que comprengui el Tao (és a dir, el curs de la naturalesa)al matí, pot morir satisfet a la tarda”. No obstant això, tenim sempre una obsessió per sobreviure, i diem: Doncs haig de seguir vivint perquè sóc una persona responsable, i haig de mantenir als meus fills”. Però en tenir aquesta actitud el que fem és ensenyar-los als nostres fills la mateixa actitud, i ells viuran obsessionats amb sobreviure pels seus fills, i tothom viu com si la vida fos una pessadessa. però no hem vingut aquí per obeir ordres!

-Vos ja “héu acabat”, per així dir-ho? Se suposa que si ja no queda l’ego individual i un s’adona d’això clarament, llavors un s’ha mort.

Que si jo he acabat? Doncs quina pregunta paradoxal, perquè llavors em auto-proclamaría un egoista sense ego. És difícil explicar-ho en la nostra llengua, perquè la nostra llengua està estructurada de tal forma que és un parany continu. Aquestes coses no es poden explicar.

-Però se suposa que es pot tenir una vida plenament activa sense pensar que és “un mateix” el que ho fa.

Sí, clar que es pot, i és molt més divertit que l’altre tipus de vida. És com anar a un curs sense haver de treure nota.

-Exacte, molt bon exemple.

-Al contrari del que succeïa en els anys cinquanta i principi dels seixanta, avui dia hi ha molta gent que aprofundeix molt en la consciència mitjançant tècniques de meditació d’un o un altre tipus. També està de moda estar en aquesta ona. És a dir que la gent és conscient d’això, que no és una extravagancia.

Sí, però no ho menyspreï cridant-ho una moda.

-Que va, en absolut. Creiéu que està sorgint algun tipus d’esperit d’una nova era?

Jo no sé si es tracta d’una nova era (sembla que això sona massa grandilo-cuent), però no cap el menor dubte que s’està produint un despertar espiritual colossal.

-I creiéu que és alguna cosa autòctona o produït per la gent que ve d’Orient?

Per les dues coses. És el resultat d’una comunicació global. En la situació actual, a causa de la tecnologia del transport i la comunicació telefònica, electrònica i per televisió, tothom viu unit. És alguna cosa que no es pot evitar, i llavors, les cultures de tothom es fonen, i això les estimula a totes.

-En el seu llibre descriviu que la psicoteràpia li sembla un total avorriment, a excepció potser de la jungiana. Creiéu que la vida espiritual, en el més ampli sentit de la paraula, començarà a substituir a la psicoteràpia?

Els psicoterapeutes estan evolucionant molt. En revistes com The journal of Humanistic Psychology o The journal of Transpersonal Psychology s’estan publicant unes coses absolutament extraordinàries. En el camp de la psicoteràpia conec a tot tipus de persones que ja no es preocupen del que jo sempre he considerat la visió superficial de vida.

“Vivíu la realitat, entenent per realitat el món que es contempla un dilluns gris al matí, entenent per realitat el viatge de la sala de parts al crematori?” O com el que es pregunta en els tests de salut mental: “Quant sumen nou més set?” “Estéu vos en condicions de conduir un cotxe?”.
Això és un test de salut mental. És horrible.

-Creiéu que igual que les universitats van evolucionat i canvien d’ona, passarà el mateix amb la psicoteràpia, i que pugui existir un lloc per les dues en la societat? Van les institucions en aquesta adreça?

Clar que sí. Vaig tenir una llarga conversa amb un general de l’exèrcit, un cavaller de Virgínia, que era intel·ligentíssim, Em vaig quedar molt sorprès en adonar-me del savi que era. Les Forces Aèries m’han convidat a donar conferències en la seva Acadèmia.

-Vulguéu dir amb això que en un general pot estar la naturalesa del Buddba?

Clar que sí, He donat conferències en l’Acadèmia de les Forces Aèries de Colorit Springs així com en l’Institut d’Investigacions d’Armament de les Forces Aèries d’Albuquerque. Alguns oficials són gent brillant, lo que passa és que hi ha alguna cosa que no funciona en la seva estratègia, no saben on volen anar.

-Tenint en compte el tipus d’audiència d’aquesta emissora i les seves opinions polítiques, creiéu que li podrien acusar de contra-revolucionari?

La veritat és que sóc apolític, encara que m’interessen profundament certs problemes polítics determinats. No em sumo a cap partit ni ideologia. No sé si la meva llibertat es veu més amenaçada per la dreta o per l’esquerra.

-Es pot practicar l’absència d’ego i el silenci i participar en la vida política?

Per descomptat. De fet, no es pot ser eficient en la política tret que es practiqui el silenci mental. Gary Snyder ho explica molt clarament: No es pot treballar adequadament per la causa ecològica tret que un s’adoni, abans de res, que no és necessari fer gens”. És a dir, si primer de tot t’adones que l’univers és automàticament harmònic, si comprens això, et ve una immensa quantitat d’energia per fer tot tipus de coses.

-En el seu llibre cobreix a Gary de lloances. i ha dit que desitjava poder nomenar-ho el seu successor espiritual. No obstant això, ell sembla estar més ficat en un zen més tradicional, i en una pràctica més tradicional que la seva. És veritat?

No del tot. Ell ha fet tot això, però de forma desenganxada. No es dona importància d’això. No ho fa per envanir-se.

-Després de llegir el seu llibre dedueixo que a vos no li interessa molt l’ocultisme ni els fenòmens psíquics. Es deu això al seu historial zen?

En certa manera sí. A la gent del zen no li interessen aquestes coses.

-I què opina del concepte que les diferents pràctiques hindús eleven la consciència als chakras superiors mentre que el zen la manté en el hara? Potser aquesta sigui en part la diferència que hi ha entre els dos?

Doncs sí i no. Algunes persones que conec que estan molt ficades en les pràctiques hindús:
Rar Dass, Bhagaván Das, Swami Satchidananda són molt sociables. No sembla que els interessin massa els temes psíquics. Els miracles i coses així no resolen les coses.

-Llavors, potser el tenir els peus a la terra sigui una característica necessària per a qualsevol persona espiritual.

Ara mateix, la terra ho és. Per a mi, aquesta gent és un grup contemporani del que jo crido bhakti yoguis i s’està molt bé amb ells. Però l’única cosa que els critico és la seva actitud respecte al celibat. Crec que la gent que no exercita les seves funcions sexuals tendeix a fer-se cruel. Necessitem exercitar aquestes funcions de la mateixa manera que necessitem les vitamines, fer exercici, respirar i totes aquestes coses.

-De vegades, l’exercitar la funció sexual no garanteix que se sigui compassiu.

No, no garanteix gens, però jo crec que si no s’exercita, un tendeix a engarrotar-se.

-Suposem que diéu que no existeix l’ego i que, per tant tot està aconseguit. La benaurança és això, ara. Pugues algú il·luminar-se en escoltar això en un instant?

De vegades sí. La majoria de la gent necessita que se’ls expliqui que el que diguem ego és una combinació de dos factors. D’una banda és l’opinió que un té de si mateix, la imatge d’un mateix, la idea que es té d’un mateix pel rentat de cervell que se’ns fa quan som bebès. D’altra banda, això es correspon amb una tensió muscular crònica que a un li ensenyen quan la mare diu: “Venja, bonic, intenta dormir-te” , o quan el professor deia: “Para atenció”. “Observa amb atenció”, “Escolta amb atenció”, i un es posa en tensió per obtenir un resultat neurològic. És com quan estàs en un avió que va a desenganxar i penses que porta massa temps corrent per la pista i que aquest maleït aparell hauria d’estar ja en l’aire, i llavors comences a tirar del cinturó de seguretat. Existeix una tensió crònica en els músculs de tothom. De vegades es localitza en la entrecella, de vegades a la zona del cor, de vegades en el plexe solar i de vegades en el recte. És per intentar ser un mateix. “Posa’t bé i comporta’t!” Això és un esforç muscular completament inútil per aconseguir un resultat neurològic. És alguna cosa crònica i s’associa a la imatge que es té d’un mateix. Avui dia, B.F. Skinner ens diu que observem la ment humana amb una actitud objectiva. Si la ment és un objecte, ja no queda subjecte. I així, llavors, tot és criticable i inventem la bomba d’hidrogen per volar-ho tot en trossos. El suïcidi és el final d’un món purament objectiu.

Silenci

-Héu sentit ara, aquest silenci, o és que admet que existeix?

Sí, sí, és una constant corrent subjacent.

-Es pot veure això, sentir el silenci i, encara així tenir encara el xivarri en la ment?

Sí. A més, si no pots meditar en una fàbrica és que no saps meditar.

-Però i si és que la fàbrica la tens en el cap?

Fins i tot així. És com l’espai que hi ha darrere dels estels. No pot haver-hi estels sense espai. Anem a suposar que estic mort de por perquè tinc càncer o m’han donat els set mals. No obstant això, molt, molt al fons de la ment estic increïblement assereno -un silenci etern. Però no és el no-res, no és negatiu tal com sol pensar la gent d’occident. En occident no comprenem que no pot haver-hi alguna cosa sense el no-res. El no-res és immensament important. És la Mare, és la Matriu de l’Univers i és Espai. Com va dir Sant Tomás d’Aquino, és: “la pausa silenciosa que fa del cant alguna cosa dolça”.

-Héu aconseguit aquesta serenitat mitjançant alguna cosa que hagi fet en la seva vida?

No és alguna cosa que s’aconsegueixi; aquesta pregunta és incorrecta. És com el cas famós de l’americà que, de visita per Anglaterra, vol trobar un poble que es diu Upper Tottenham. Li pregunta a un paisà com es va a Upper Tottenham: “Perdó, sap vostè on està Upper Tottenham?”, i el paisà es grata la calba i diu: “Doncs miri vostè, si que sé on està però, jo que vostè, no aniria des d’aquí”. Doncs igual, no es tracta d’aconseguir-ho perquè el que cal comprendre és que no existeix cap tu per separat que s’hagi d’aconseguir.

-Llavors és igual el que un faci?.

La majoria de les coses que un fa són moviments buits, però quan s’entén això, es pot actuar amb creativitat perquè et recolza tota l’energia de l’univers.

-Com respondríeu a algú que li digués: “Diéu que existeix un espai de total serenitat per sota de totes les coses, però això no és més que pur coneixement intel·lectual”.

Però és que no és coneixement intel·lectual. No es pot explicar amb paraules. El coneixement intel·lectual sí que es pot posar en paraules. Però això és un sentiment, fins i tot es podria dir que és una sensació concreta.

-Per què l’hi qualifica de “insight” (percepció directa i interna), si és un sentiment? “Insight” és una paraula anglesa.

Bé doncs diguem prajna. Prajna significa “coneixement intuïtiu”: El sentit fonamental de la vida. No es pot parlar d’això perquè és inefable, la qual cosa, en grec, vol dir:
“el que no es pot explicar”, la imatge d’un dit sobre els llavis.
Hi ha alguna cosa que no es pot explicar, que no es pot explicar, i que és el que importa.

-Alan, en un segon, què és el que no necessita traducció?

Campana………..

Ref.: Entrevista a Alan Watts

El software lliure acabarà amb Microsoft

Posted in Entrevistes on 8 Juliol 2009 by qAOXOMOXOAp

Bill Gates probablement no cantarà lloances de Keith Curtis, un programador que ha treballat amb Microsoft durant onze anys i després d’abandonar la companyia ha escrit un llibre sobre els motius pels quals, en la seva opinió, aquesta acabarà fracassant. Per descomptat, Curtis no té cap por a donar la seva opinió com el gurú de Linux en que s’ha convertit.

El mantra que Curtis repeteix al llarg de tot el seu llibre “After the Programari Wars” (Després de les guerres del programari”) és que el programari propietari està retardant el desenvolupament de la societat.

En el llibre, també defensa que mentre el programari propietari fabricat per Microsoft l’hi va permetre convertir-se en una de les companyies de major èxit de tots els temps, segueix un model abocat al fracàs perquè no permet als programadors cooperar i contribuir, i, per tant, dificulta la innovació.

Curtis va treballar a la programació de Windows i Office, i en investigació dins de Microsoft, i mai va utilitzar realment Linux, segons explica, fins que va deixar el seu treball a la fi de 2004. Els anys següents li van convertir en un fanàtic defensor de Linux i a dia d’avui està convençut que el programari lliure, de codi obert, és tècnicament superior. Mentre Microsoft i el seu model propietari segueixin dominant, segons Curtis, viurem en l’època de “l’obscurantisme informàtic”.

En aquesta entrevista, Curtis parla sobre l’auge del programari lliure, el paper de Linux en el que crida “la inevitable caiguda del gegant més gran del programari” i… de cotxes conduïts per robots.

De què forma el programari lliure destruirà a Microsoft?

Primer, la comunitat de programari lliure està produint productes tècnicament superiors gràcies al seu model de desenvolupament obert i col·laboratiu. La gent pensa avui en Wikipedia com en una enciclopèdia, i no com en un programari. Constitueix un excel·lent cas d’estudi de la revolució que ve en camí.

A més, existeixen moltes peces de programari lliure que han demostrat la seva superioritat tècnica si es comparen amb els seus equivalents al món propietari. Firefox és àmpliament reconegut pels desenvolupadors Web com un navegador superior a Internet Explorer. El kernel de Linux corre sobre qualsevol sistema, des de telèfons cel·lulars fins a superordenadors. Fins i tot Apple s’ha adonat i ha substituït el seu kernel propietari per un d’obert.

En segon lloc, el programari lliure mina els marges de benefici de Microsoft. Fins i tot si Microsoft adoptés Linux –una hipòtesi experimental que considero al final del meu llibre- el seu actual model de negoci es veuria amenaçat. Hi ha moltes formes en què les companyies de serveis i maquinari fan diners amb el programari lliure, però aquestes no són les fonts d’ingressos en el cas de Microsoft.

Els productes lliures com Linux o Google Docs avui només representen una diminuta proporció als seus respectius mercats si es comparen amb les de Microsoft. Quins factors faran que el programari lliure arribi realment a atrapar als consumidors i negocis, com vostè prediu que ho farà?, i quant temps li portarà aconseguir-ho?

Linux i altres productes oberts gaudeixen d’una bona posició a mercats diferents al de sobretaules. Google té centenars de milers de màquines corrent Linux. El programari lliure està avançant en el seu camí cap a la conquesta d’allò més petit i el més gran, però el repte pendent és l’intermedi: els desktops o sobretaules.

Els sistemes de sobretaula constitueixen un problema particularment difícil en aquest sentit, però Linux s’apropa i avança a un ritme ràpid. També el moviment cap a la Web ha menyscabat la posició de Microsoft, a causa que l’aplicació més popular d’un ordinador avui dia és el navegador Web, i Firefox ha sabut satisfer hàbilment les necessitats pròpies d’aquest tipus de productes.

El segon ús més popular dels ordinadors en l’actualitat són les aplicacions de productivitat, i sabent que OpenOffice encara requereix algun treball, resulta un programa prou bo per, potser, fins a un 99% dels usuaris. Jo he treballat sobre motors de text durant cinc anys en Microsoft i he escrit el meu llibre utilitzant OpenOffice.

No sé quan Linux arribarà a aconseguir un 10% o un 25% del mercat. És a dir, no donaria dates concretes en aquest sentit. Alguns van predir que Linux desenganxaria fa deu anys, i, encara que el pronòstic era prematur, està desenganxant ara. Part del meu llibre representa un missatge a la indústria informàtica en el qual es tracten els reptes que encara li queden per superar.

Google Docs, i la qüestió de si totes les aplicacions acabaran per ser traslladades a la Web en general, és un interessant debat. Però Linux pot tenir èxit sense necessitat que es produeixi aquesta transformació. Penso que encara que la Web és fantàstica per a aplicacions simples, resulta molt limitada. Crec que Google Docs és un exemple de salt excessivament gran.

Ha esmentat les fallades de Windows Vista com a evidència de les limitacions del programari propietari, com podria Microsoft millorar Windows?

Si fa 20 anys Microsoft hagués construït Windows de forma oberta, Linux no existiria, i milions de programadors estarien contribuint a la millora del sistema operatiu en lloc de competir amb ell. Al meu entendre ja és massa tard per a això.

Per exemple, si Microsoft fora a llançar el codi font d’Internet Explorer, a ningú li importaria, perquè Firefox i Webkit (agafat del navegador Safari d’Apple) ja existeixen. Microsoft està en un vaixell que fa aigües, i l’única cosa que pot fer és intentar treure l’aigua que es filtra en ell per impedir o retardar el naufragi. Sembla que Windows 7 cobreix moltes de les manques i defectes de Vista, però segueix sent en essència defectuós.

La major diferència entre Windows i Linux és que el programari lliure conté milers d’aplicacions, instal·lables amb un clic i gestionables com un únic conjunt. Un sistema operatiu Linux inclou tot el material que la majoria dels usuaris puguin utilitzar, com fulls de càlcul, navegador Web i missatgeria instantània. Però a més proporciona eines per fer programari d’imatges i música, programari servidor i eines de desenvolupament. Linux ha canviat la forma en què la gent pensa sobre els ordinadors i Microsoft no té resposta alguna per a això.

A més, el concepte de programari propietari mateix danya el negoci de Microsoft. Google escriu en realitat principalment programari propietari, però obre de forma intel·ligent part del programari clau per al seu èxit.

Programari lliure. Què creu que podria fer Microsoft per combatre l’amenaça del programari lliure, i què pensa que estaria disposada a fer per aconseguir-ho?

A part d’adoptar Linux hi ha poc que pugui fer Microsoft. Fins i tot si no ho adoptés, no només danyaria els seus propis marges de benefici, sinó que hauria de buscar una justificació per convèncer als seus clients que els convé seguir pagant per Office si arriben al convenciment que l’aplicació lliure OpenOffice és suficient per resoldre les seves necessitats.

Microsoft ha creat llocs Web on els desenvolupadors poden utilitzar codi obert i col·laborar, el més recent és CodePlex. Òbviament això demostra que és conscient de la seva situació i reconeix els beneficis del programari lliure, però encara així, CodePlex conté principalment petits desenvolupaments addicionals per enriquir els productes propietaris de Microsoft.

A més, la companyia ha començat a oferir part dels seus desenvolupaments sota diverses llicències obertes. Això és positiu per a la imatge de Microsoft, però aquest tipus de programari està sent absorbit per la comunitat externa de la companyia, la qual cosa va en contra del seu model de negoci. Realment tal tipus de mesures no neutralitzen l’amenaça per al seu negoci, sinó que l’agreugen.

En resum, honestament, no sé què és el que pot fer Microsoft. Mentre els seus portaveus asseguren el seu rebuig a la pirateria, no es permet a si mateixa adoptar una estratègia que li permeti competir en preu amb el programari lliure. Com en el seu moment va escriure Bill Gates: “Per al nostre programari és més fàcil competir amb Linux allà on existeix pirateria que on no”.

A part d’en els sistemes operatius i en el desenvolupament d’aplicacions, a quines àrees està el programari propietari dificultant en la seva opinió el progrés del mercat?

L’increment de la velocitat en el progrés de la intel·ligència artificial és un dels beneficis més interessants que estem aconseguint del programari lliure. Podríem haver tingut màquines i cotxes pensants/intel·ligents que poguessin conduir per nosaltres des de fa anys si els investigadors haguessin realment treballat conjunta i obertament a nivell mundial.

A més, es podria haver avançat enormement en el coneixement de la biologia. Per exemple, vaig assistir a una conferència sobre el genoma humà i vaig comprovar que la infraestructura d’investigació estava en gran part basada a programari propietari. Crec que moltes companyies que operen en aquesta àrea han adoptat el model de Microsoft pensant que era la forma en què la majoria de la gent crearia el seu programari i que, per tant, afavoriria la col·laboració. En el meu llibre, explico la meva opinió sobre la forma en què el programari lliure exercirà un paper clau en el renaixement que es produirà al segle XXI.

Ref:CIO

Curs de programació del SIMATIC S7

Posted in Electrotècnia on 23 Juny 2009 by qAOXOMOXOAp

Els Controladors Lògics Programables (PLCs), també anomenats autòmats programables,
formen part de la família dels ordinadors. S’usen en aplicacions comercials i
industrials.

Un autòmat, en aquest cas el S7-200S7-300 y 400, monitoritza les entrades, pren decisions basades al seu programa, i controla les sortides per automatitzar un procés o màquina. Aquest curs tracta de subministrar la informació bàsica sobre les funcions i les configuracions dels autòmats programables.

SIEMENS MICROMASTER Vector – MIDIMASTER Vector

Posted in Electrotècnia on 23 Juny 2009 by qAOXOMOXOAp

Els equips MICROMASTER Vector (MMV) i MIDIMASTER Vector (MDV) constitueixen una gamma estàndard de convertidors amb capacitat de control vectorial sense sensors, apropiats per controlar la velocitat de motors trifàsics. Existeixen diversos models que van des del MICROMASTER Vector compacte de 120 W fins al MIDIMASTER Vector de 75 kW.

El control vectorial sense sensors (Sensorless Vector Control) permet al convertidor calcular els canvis necessaris d’intensitat i freqüència del corrent de sortida per mantenir la velocitat desitjada del motor en un ampli interval de condicions de càrrega.

%d bloggers like this: