Archive for the Hardware Category

ScanningHowTo

Posted in Hardware on 27 Juny 2010 by qAOXOMOXOAp

Escanejar a Ubuntu és realment molt fàcil. Aquesta guia us portarà a través de com utilitzar l’escàner i què fer si Ubuntu no pot trobar l’escàner.

Funciona l’escàner amb Ubuntu?

Hi ha tres maneres de veure si funciona el escàner en Ubuntu:Simplement connecti’l i ¡prova-ho!

 1. Si es tracta d’un escàner USB més recents, és probable que, només, funcionarà.
 2. Comproveu https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupportComponentsScanners que és específic d’Ubuntu.
 3. Llista d’escàners SANE projecte de suport – El projecte SANE (Scanner Access Now Easy) proporciona la majoria dels backends per al programari d’exploració en Ubuntu.

Usant l’escàner

La majoria de les vegades, simplement Ubuntu detectarà l’escàner i ha de ser capaç d’usar-lo. Per escanejar un document, cal seguir els següents passos:

 1. Col·loqueu el que vulgui escanejar a l’escàner.
 2. Aneu a Aplicacions -> Gràfics -> Escàner d’imatges XSane.
 3. Com a alternativa, si prem el botó d’escanejar a l’escàner també hauria de funcionar.

Qué fer si diu “No hi ha dispositius disponibles”?

Raons per les quals podria rebre aquest missatge:

 1. Hi ha un problema de permisos. Podeu executar el programari d’exploració com a root.
 2. L’escàner no és compatible amb Ubuntu. El tipus més comú de escàner que no és compatible es el que té l’antic port paral lel o Lexmark All-in-One impressora/escàner/fax.
 3. Els controladors per el seu escàner no es carreguen automàticament.
 4. Necessita instal lar el fitxer de firmware (probablement un fw *. o *. usb) per a l’escàner en particular. Vostè simplement ha de copiar el fitxer a /usr/share/sane/. En el meu cas tinc l’arxiu de firmware del CD que ve amb l’escàner (si el fitxer no existeix, tracte d’instal lar el cd amb WINE – no utilitzeu el programa, però cal buscar l’arxiu i copiar-lo o fer una recerca ràpida a internet) i copiar el fitxer “ccd548.fw” a /usr/share/sane/gt68xx/.
 5. Si l’escàner és una Mustek 1200 UB Plus vostè necessita aquest arxiu sbfw.usb canviï el nom a “PS1fw.usb” i després posar l’arxiu al directori “/usr/share/sane/gt68xx” (recordeu donar permís de lectura tots els usuaris).
 6. Vostè té un escàner de port paral·lel i no és un membre del grup de escàner. El dispositiu /dev/parport0 (o el port paral lel del seu escàner està connectat) per defecte amb lectura i escriptura només per l’usuari lp i grup de l’escàner. Vostè pot convertir-se en membre del grup de escàner a través de la pestanya Privilegis d’usuari del quadre de diàleg Propietats del compte en la configuració de l’usuari (usuaris i grups) eina d’administració.

Instal lació manual d’un escàner

Hi han alguns escàners que no tenen el drivers complets del projecte SANE. De vegades es pot utilitzar, però no totes les característiques poden funcionar. Aquests escàners són els següents:

 • HP 4200
 • HP 3300C
 • HP 4300C
 • HP 4400C
 • HP 4470C
 • Asseguri’s que l’Univers està habilitat. La forma més senzilla de fer-ho és probablement a través de Synaptic.
 • Aconseguir els controladors mitjançant la recerca en Synaptic per libsane-extras o en un tipus de terminal:
sudo aptitude install libsane-extras
 1. Edita el fitxer /etc/sane.d/dll.conf i permetre que el controlador adequat per al seu escàner. Busqueu les línies que diuen:
# The following backends are not part of the SANE distribution
# but are provided by the libsane-extras Debian package

Per sota de la qual hi ha nombroses línies comentades. Elimineu el comentari de (eliminar el #) el més adequat per al seu escàner, de la següent manera:

 • HP 4200 – des-comenteu la línia hp4200.
 • HP 3300C, HP 3400C, HP 4300C, Afga Snapscan Touch – des-comenteu la línia niash.
 • HP 4400C, HP 4470C – des-comenteu la línia hp_rts88xx.

Ref.: https://help.ubuntu.com/community/ScanningHowTo

Anuncis

Encendre i apagar altres ordinadors des de Ubuntu

Posted in Hardware on 25 Abril 2009 by qAOXOMOXOAp

En primer lloc, l’ordinador que controla l’anomenarem mestre, i al ordinador controlat, doncs esclau. L’ordinador esclau té que tindre activat (enable) a la BIOS el ‘Wake On Lan’ de la secció ‘Power Managament’

Per encendre-ho:

Suposem que la tarja de xarxa del ordinador esclau es ‘eth0’, i la seva IP es ‘192.168.0.16’.

Per saber quina es l’adreça MAC de la tarja de xarxa del ordinador esclau farem un ‘ifconfig’.

yyy@yyy:~$ ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:22:33:44:55
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
     Interrupt:18

L’adreça MAC es ’00:11:22:33:44:55′

Instal·lar a l’ordinador mestre:

xxx@xxx:~$ sudo aptitude install ssh wakeonlan

Instal·lar a l’ordinador esclau:

yyy@yyy:~$ sudo aptitude install ethtool
yyy@yyy:~$ sudo ethtool -s eth0 wol g

Això fa que l’ordre funcioni una vegada. Per que funcioni sempre, es tindrà qu’afegir al fitxer ‘/etc/network/interfaces’ l’ordre.

yyy@yyy:~$ sudo nano /etc/network/interfaces
up ethtool -s eth0 wol g

Per encendre l’ordinador esclau des de el mestre, introuïrem aquesta ordre al mestre:

xxx@xxx:~$ wakeonlan 00:11:22:33:44:55

I s’encendrà, màgicament…

Per apagar-ho:

xxx@xxx:~$ ssh usuari@ssh 192.168.0.16

Introduïr contrasenya.

xxx@yyy:~$ sudo halt

I s’apagarà, màgicament…

Ref.:€l p€r$ºn

Com compartir l’escàner a xarxa en Ubuntu

Posted in Hardware on 13 Abril 2009 by qAOXOMOXOAp

Instal·lar en servidor

$ sudo aptitude install sane sane-utils xinetd

Afegir la xarxa de la nostra intranet al fitxer /etc/sane.d/saned.conf

$ sudo echo "192.168.1.0/24" >> /etc/sane.d/saned.conf

Per que arranqui el servei saned mitjançant xinetd, es creará un fitxer anomenat /etc/xinetd.d/saned al qual s”escriurà:

{disable = no
socket_type = stream
wait = no
user = saned
group = saned
server = /usr/sbin/saned
protocol = tcp}

Comprovar que el port utilitzat per el servei saned està correctament configurat

$ grep "sane" /etc/services
sane-port 6566/tcp sane saned # SANE network scanner daemon

Es reinicia xinetd

$ sudo /etc/init.d/xinetd restart

Instal·lar en els clients

$ sudo aptitude install sane sane-utils

Se li diu a saned del client on està el servidor mitjançant el fitxer /etc/sane.d/net.conf

$ sudo echo "ip_servidor_escàner" >> /etc/sane.d/net.conf
Menú > Aplicacions > Gràfics > Xsane

En cas de problemes

Quan sane no s’activa al servidor, introduir en aquest l’ordre a la línia de comandes i escanegeu en el client

$ saned -d20

Ref.: http://www.fernandoguillen.info/es/blog/2007/08/17/compartir-el-escaner-en-red/


%d bloggers like this: