Archive for the Articles Category

Com li vaig explicar REST a la meva dona

Posted in Articles on 12 gener 2010 by qAOXOMOXOAp

En realitat, com Ryan Tomayko li va explicar REST la seva dona … Jo només ho vaig traduir.

Esposa: Qui és Roy Fielding?

Ryan: Un tipus. És intel·ligent.

Esposa: ¿De debò? Què va fer?

Ryan: Va ajudar a escriure els primers servidors web, i després va fer un munt d’investigacions, explicant per què la web funciona com funciona. El seu nom apareix en l’especificació del protocol que s’usa per passar pàgines dels servidors al teu navegador.

Esposa: Com funciona?

Ryan: La web?

Esposa: Sí

Ryan: Eh … és tot bastant sorprenent, realment. I lo graciós és que està molt subestimat. El protocol del qual estava parlant, HTTP, és capaç d’una gran pila de coses que la gent ignora per algun motiu.

Esposa: http com el que escric en la direcció en el navegador?

Ryan: Sí. La primera part li diu al navegador quin protocol utilitzar. Això que escrius aquí és un dels descobriments més importants en la història de la computació.

Esposa: Per què?

Ryan: Perquè pot descriure la ubicació d’alguna cosa en qualsevol lloc del món, des de qualsevol lloc del món. És la base de la web. Podries dir que són les coordenades GPS del coneixement i la informació.

Esposa: Per a pàgines web?

Ryan: Per qualsevol cosa, realment. Aquest tipus, Roy Fielding, parla molt sobre a què apunten aquestes coses en la investigació que et vaig dir. La web està armada amb un estil arquitectural anomenat REST. REST proveeix una definició d’un recurs, que és al que apunten aquestes coses.

Esposa: Una pàgina web és un recurs?

Ryan: Gairebé. Una pàgina és una representació d’un recurs. Els recursos són només conceptes. Les URL -això que escriviu al navegador …

Esposa: Sé el que és un URL …

Ryan: Ah, cert. Això li diu al navegador que hi ha un concepte en algun lloc. Un navegador pot, aleshores, demanar una representació específica del concepte. Específicament, un navegador demana la representació de pàgina web d’aquest concepte.

Esposa: Quins altres tipus de representació hi ha?

Ryan: Realment, les representacions són una d’aquelles coses que no s’usen tant. En la majoria dels casos, un recurs té una única representació. Però esperem que les representacions es facin servir més en el futur, perquè hi ha un munt de formats nous apareixent per tot arreu.

Esposa: Per exemple?

Ryan: Mmm … Bé, és aquest concepte que la gent anomena Serveis Web. Significa un munt de coses diferents a un munt de gent diferent, però el concepte bàsic és que les màquines poden fer servir el web com la gent.

Esposa: Això és una altra d’aquestes coses de robots?

Ryan: No, no realment. No vull dir que les màquines es van a seure a l’escriptori i navegar el web, però els ordinadors podrien utilitzar aquests protocols per enviar missatges les unes a les altres. Hem estat fent això per molt de temps, però cap de les tècniques que fem servir avui en dia funcionen bé quan necessites parlar a totes les computadores a tot el món.

Esposa: Per què?

Ryan: Perquè no van ser dissenyats per usar-se així. Quan Fielding i els seus amics van començar a reconstruir la web, poder parlar amb qualsevol màquina en qualsevol lloc del món era molt important. La majoria de les tècniques que fem servir a la feina per fer que les computadores es parlin entre si no tenien aquests requeriments, només necessitaves parlar amb un petit grup d’ordinadors.

Esposa: I ara cal parlar amb totes les màquines?

Ryan: Sí, i més. Necessitem ser capaços de parlar amb totes les màquines sobre totes les coses que estan en totes les altres màquines. Necessitem una forma de fer que una màquina li digui a una altra sobre un recurs que pot estar en una tercera màquina.

Esposa: Què?

Ryan: Imagina’t que estàs parlant amb la teva germana, i ella et demana prestada la teva escombra o alguna cosa, però tú no la tens, la té la teva mare. Llavors li dius a la teva germana que l’hi demani amb ella. Això passa tot el temps en la vida real, i passa tot el temps quan els ordinadors comencen a parlar també.

Esposa: I com es diuen els ordinadors on són les coses?

Ryan: L’URL, és clar. Si tot sobre el que les màquines necessiten parlar té un URL associada, creas l’equivalent per a una màquina d’un substantiu. Que tu i jo i la resta del món ens posem d’acord en parlar sobre substantius d’una certa manera és força important, no?

Esposa: Sí

Ryan: Les màquines no tenen un substantiu universal, per això són un fàstic. Cada llenguatge de programació, base de dades, o un altre tipus de sistemes té una forma diferent de parlar de substantius. Per això la URL és tan important; permet a tots aquests sistemes parlar entre si sobre els seus substantius.

Esposa: Però quan estic navegant, no penso en això.

Ryan: Ningú ho fa. Excepte Fielding i un grapat d’altres persones. Per això les màquines segueixen sent un fàstic.

Esposa: I què de verbs i pronoms i adjectius?

Ryan: Es graciós que preguntis això, perquè aquest és un altre gran aspecte del REST. Bé, almenys els verbs.

Esposa: Era un acudit.

Ryan: Era un acudit graciós, però realment no era un acudit. Els verbs són importants. Hi ha un concepte poderós en programació i la teoria ciència de la computació anomenat polimorfisme. És una forma geek de dir que el mateix verb es pot aplicar a diferents substantius.

Esposa: No entenc.

Ryan: Bé … mira la taula. Quins són els substantius? Tassa, safata, diari, control remot. Ara, què són algunes de les coses que pots fer amb totes aquestes coses?

Esposa: No l’agafo … [NdT: Sóc un capo amb els jocs de paraules (?)]

Ryan: Pots agafar-ho, cert? Pots aixecar, pots tombar, pots cremar. Pots utilitzar aquests verbs exactament en qualsevol dels objectes d’aquí. [N.d.T: Està difícil tombar un diari, però … bé.]

Esposa: Bé … i?

Ryan: Bé, això és important. Què si en comptes de poder demanar-te “va agafar la tassa” i “agafa el diari” i “agafa el control remot” hagués d’utilitzar un verb diferent per a cada substantiu? No podria utilitzar la paraula “agafar” universalment, sinó que hauria de pensar en una nova per a cada combinació de verb i substantiu.

Esposa: Uau! Això és estrany!

Ryan: Sí, ho és. Els nostres cervells són d’alguna manera prou intel ligents com per saber que els mateixos verbs poden aplicar a molts substantius diferents. Per exemple, no puc conduir una tassa ni beure un automòbil, però alguns verbs són gairebé universals, com GET [agafar / demanar], PUT [posar], i DELETE [esborrar].

Esposa: No pots esborrar una tassa …

Ryan: Bé, és clar, però la pots llençar a les escombraries. ¿Aquest era un altre acudit, no?

Esposa: Sip.

Ryan: Llavors, HTTP -aquest protocol que Fielding i els seus amics van crear- és tot sobre aplicar verbs a substantius. Per exemple, quan entres en una pàgina, el navegador fa un HTTP GET a l’URL que escriviu, i el que torna és una pàgina web

Les pàgines web solen tenir imatges, no? Aquests són recursos separats. La pàgina només especifica les URL a les imatges i el navegador fa més HTTP GET -hi fins que tots els recursos s’obtenen i es mostra la pàgina. Però l’important aquí és que substantius molt diferents poden ser tractats de la mateixa manera. Sigui el substantiu una imatge, text, vídeo, un MP3, una presentació de diapositives, o el que sigui, puc obtenir amb GET totes aquestes pàgines de la mateixa manera, donada una URL.

Esposa: Sembla que GET és un verb important.

Ryan: Ho és. Especialment quan utilitzes un navegador, perquè els navegadors més que res només demanen les coses. No fan moltes altres interaccions amb els recursos. Això és un problema, perquè va fer que molta gent assumeixi que HTTP és només per a lectura. Però HTTP és en realitat un protocol de propòsit general per aplicar verbs a substantius.

Esposa: Bonic. Però segueixo sense veure com això canvia res. Quin tipus de substantius i verbs vols?

Ryan: Bé, els substantius hi són, però no en el format apropiat.

Imagina’t quan estaves navegant en amazon.com cercant coses per comprar per Nadal. Imagina’t que cada producte és un substantiu. Ara, si estiguessin disponibles en una representació que una màquina pugui entendre, podries fer un munt de coses interessants.

Esposa: Per què una màquina no entén una pàgina web normal?

Ryan: Perquè les pàgines web estan dissenyades per a ser compreses per la gent. A una màquina no li importa la disposició i l’estil del contingut. Les màquines bàsicament només necessiten les dades. Idealment, totes les URL haurien de tenir una representació llegible per humans, i una altra per a màquines. Quan un navegador fa GET per demanar un recurs per a un humà, demanarà la llegible per humans.

Esposa: Llavors. Tothom hauria de fer formats màquina de totes les seves pàgines?

Ryan: Si fos avaluable.

Mira, vam estar parlant d’això amb un munt d’abstracció. Què tal si prenem un exemple real? Ets una mestra. En una escola, m’imagino que tindràs un gran sistema informàtic, o tres o quatre sistemes, més segurament, que et deixen utilitzar als teus estudiants: en què classes estan, quines notes tenen, contactes d’emergència, informació sobre els llibres que fas servir a l’aula, etc. Si els sistemes estan basats en web, probablement hi ha una URL per a cada un dels substantius involucrats: alumne, mestre, classe, llibre, aula, etc. Ara mateix, demanar l’URL amb un navegador et torna una pàgina web. Si hi hagués una representació llegible per la màquina per a cada URL seria trivial afegir noves eines al sistema, perquè tota aquesta informació seria consumible de forma estàndard. També faria bastant més fàcil que cada sistema es parli entre si. O, podries construir un sistema estatal o nacional que pugui parlar amb cada un dels sistemes escolars per obtenir les qualificacions de les proves. Les possibilitats són il·limitades.

Cada sistema obtindria informació dels altres usant un simple HTTP GET. Si un sistema necessités afegir alguna cosa a un altre, faria servir HTTP POST. Si voleu actualitzar alguna cosa, faria servir HTTP PUT. L’únic que cal esbrinar és quina forma tenen les dades.

Esposa: Llavors en això és el que tu i tota la gent d’ordinadors esteu treballant? ¿Decidir la forma que les dades haurien de tenir?

Ryan: Malauradament, no. Per contra, la majoria està treballant escrivint capes d’especificacions complexes per fer coses d’una manera diferent que no és ni remotament tan útil o eloqüent. Els substantius no són universals ni els verbs polimòrfics. Estem tirant a les escombraries dècades de coses que de veritat es fan servir i tècniques demostrades, i començant de nou amb una cosa que s’assembla molt a altres sistemes que van fallar en el passat. Fem servir HTTP, però només perquè ens ajuda a parlar menys amb els encarregats de xarxes i seguretat. Canviem simplicitat per eines cridaneres i dissenyadors automàtics.

Esposa: Per què?

Ryan: No tinc idea.

Esposa: Per què no díus alguna cosa?

Ryan: Potser ho faci.

Cómo le expliqué REST a mi esposa

Anuncis

Microsoft? No, gracies.

Posted in Articles on 16 Juliol 2009 by qAOXOMOXOAp

Resum: Un conegut refrany anònim que circula per Internet comença dient: “Microsoft no és la resposta. Microsoft és la pregunta…”. Aquest text reflecteix alguns aspectes no sempre divulgats massivament sobre Bill Gates, Microsoft, els seus productes, polítiques i manejos; en la recerca d’una resposta a l’interrogant plantejat.

Motivació d’aquest article: Moltes són les històries que s’han explicat al voltant de Bill Gates i Microsoft. En la majoria d’elles, les que el comú de la gent coneix i les que difonen els mitjans massius de comunicació, Gates apareix com un geni de la informàtica i la seva empresa, Microsoft, com la responsable de l’avanç de la computació personal (i fins la de Internet) en les últimes dues dècades. Poc es coneix, a nivell popular, sobre el veritable origen d’aquest imperi i sobre l’efecte que ha ocasionat sobre la indústria i la tecnologia informàtica les estratègies portades avans per Microsoft.

A Internet és comú trobar llocs en contra de Microsoft i Bill Gates. La majoria enfoquen la seva crítica des del tècnic: apuntant a la baixa qualitat dels seus productes, exposant les seves gruixudes falles i notables manques, comparant a Windows amb altres sistemes operatius molt més estables, eficients i segurs. Uns altres alerten sobre els perills que tanca la posició monopólica que ocupa Microsoft, i les polítiques implementades per aquesta empresa per expandir el seu control a altres àrees, més enllà de la computació personal.

Aquest breu article persegueix diversos objectius:

 • Desmitificar algunes històries que formen part del folklore, com l’origen de Bill Gates i les suposades invencions que se li atribueixen.
 • Explicar, molt breument, les raons que han portat a Microsoft a la seva posició actual de domini del mercat de la computació personal.
 • Mostrar els riscos i perills que impliquen les maniobres realitzades per Microsoft.
 • Òbviament no es tracta d’una anàlisi exhaustiva ni molt menys. En la secció de Referències s’inclou un llistat d’articles i llibres que presenten arguments i casos concrets d’una forma molt més profunda i extensa.

Mites i veritats sobre Bill Gates

El noi de les computadores

El seu veritable nom és William Henry Gates III i, com el mateix sembla indicar-ho, prové d’una acabalada família de Seattle. La història que sempre s’ha explicat sobre els seus començaments, jugant amb la seva petita computadora personal, lluny està de la realitat. Gates va ser educat en una de les escoles més costoses (la matrícula costava aproximadament el triple que la de la Universitat d’Harvard) i, quan juntament amb un grup de companys va voler començar a jugar amb computadores, les seves mares els van llogar una PDP-10 (la mateixa computadora que utilitzaven els investigadors de Stanford i el MIT).

El jove visionari que va revolucionar la informàtica

Un altre mite bastant comú és que Gates va crear el llenguatge Basic. Gens més lluny de la veritat. Basic va ser creat per John Kemeny i Thomas Kurtz en 1964. El que Gates i Paul Allen van fer va ser crear una versió de l’intèrpret d’aquest llenguatge per a computadores personals Altair (assoliment que és àmpliament superat per qualsevol alumne d’un curs universitari de compiladors). Aquest intèrpret és l’única peça de codi coneguda escrita, a mig fer, per Bill Gates. Més endavant veurem que moltes altres invencions que se li atribueixen tampoc van ser obra seva.

Mites i veritats sobre Microsoft

Els començaments

Microsoft va ser fundada per Bill Gates i Paul Allen. Inicialment cadascun d’ells posseïa el 50% de la companyia, encara que després Gates va ser prenent progressivament major control sobre la mateixa.

El primer gran encert de Microsoft, determinant del seu futur èxit, va ser la venda del MS-DOS a l’empresa IBM. El DOS tampoc va ser dissenyat ni desenvolupat per Microsoft, sinó que va ser adquirit a una petita empresa anomenada Seattle Computer. El seu autor original ho havia batejat QDOS, sigles de “Quick and Dirty Operating System” (sistema operatiu ràpid i brut). És reconegut per tots que la qualitat del disseny i la implementació del MS-DOS en les seves primeres versions era molt pobra. La decisió d’IBM d’incorporar-ho com el sistema operatiu dels seus PCs va ser motivada per una qüestió de competència amb l’empresa Digital, que podia proveir un producte molt superior, i perquè IBM realment no va donar molta importància a la línia de computadores personals. El que crida poderosament l’atenció va ser que IBM no comprés el MS-DOS sinó que decidís pagar a Microsoft un cànon per cada còpia que es vengués juntament amb una IBM-PC. El que poques vegades s’ha dit és que per aquests temps la mare de Gates, Mary Maxwell, era directiva de l’empresa United Way conjuntament amb el CEO d’IBM, John Opel.


Windows

Hem de començar aclarint, per els qui hagin cregut les ridícules històries que s’expliquen en alguns mitjans de comunicació, que Microsoft no va inventar els entorns gràfics, ni les finestres, ni el mouse. Tot això va ser desenvolupat per l’empresa Xerox en l’any 1973[3] i després copiat per Apple a finals dels ‘70 i Microsoft ja entrats els ‘80.

Windows va ser anunciat el 10 de novembre de 1983. La primera versió (1.0) va aparèixer el 20 de novembre de 1985, mentre que la primera versió realment utilitzable (3.0) va sortir al mercat el 22 de maig de 1990. Tota una mostra de la “eficiència” de l’empresa. Recordem que estem parlant d’un producte que proveïa una funcionalitat equivalent a les quals incorporava l’Apple Macintosh en 1984 (l’estabilitat de la qual i robustesa eren àmpliament superiors). L’única “virtut” de Windows va consistir a executar-se sobre MS-DOS en computadors compatibles amb la IBM-PC.

Microsoft i la Internet

Molts han arribat a creure que Microsoft va inventar la web o, pitjor encara, que la Internet és una idea brillant de Bill Gates.

La Internet, com a tal, data aproximadament de 1986 (encara que es va originar des de finalitats dels ‘60). La World Wide Web (juntament amb els primers navegadors) va sorgir en l’any 1991. Temps després, Microsoft va comprar un navegador anomenat Mosaic a l’empresa Spyglass, per després transformar-ho en l’avui conegut Internet Explorer. La primera versió d’Internet Explorer va aparèixer a l’agost de 1995.

La veritat és que el “visionari” Gates no va veure venir Internet. Tardanament, juntament amb l’aparició de Windows 95, va intentar muntar una xarxa paral·lela (i independent) cridada “The Microsoft Network” (molts recordaran l’inútil iconet sobre l’escriptori) que va fracassar de forma rotunda. Després d’aquest fracàs, Microsoft va comprar diverses empreses relacionades amb Internet, entre elles un dels proveïdors de correu web més importants: HotMail. Entorn d’aquest i altres serveis, va muntar finalment el seu lloc web anomenat… Microsoft Network! (actualment més coneguda com MSN).

Els protocols, estàndards i normes de la Internet estan documentades mitjançant les anomenades RFCs (Request For Comments). A la data (gener de 2003) existeixen 3454 RFCs. Solament 8 d’elles han estat elaborades per empleats de Microsoft (la més antiga data de març de 1997 i 7 es refereixen exclusivament a productes d’aquesta empresa), la qual cosa representa un 0,23% del total. Sobre la base d’això podem dir que devem a Microsoft el 0,23% de l’avanç tecnològic d’Internet.

Microsoft i l’avanç de la informàtica

Molts reconeixen a Microsoft el mèrit d’haver apropat la informàtica als usuaris comuns, d’haver produït l’avanç tecnològic que va facilitar l’accés a les computadores personals. La realitat mostra tot el contrari: no només no és un mèrit de Microsoft sinó que aquesta empresa va provocar, en molts aspectes, un endarreriment tecnològic considerable.

Durant la dècada del 80, l’únic producte de Microsoft que va sobresortir va ser el MS-DOS (anomenat PC-DOS en la versió distribuïda per IBM). L’èxit del MS-DOS no va radicar en les seves característiques tècniques sinó en què inicialment va ser de la mà amb l’IBM-PC, l’arquitectura del qual de maquinari va ser copiada per molts uns altres fabricants, la qual cosa va donar lloc a la proliferació d’equips “compatibles”. Per a aquests fabricants de maquinari, va ser molt més simple distribuir els seus equips acompanyats del MS-DOS que desenvolupar un nou producte similar (el que assegurava la compatibilitat també a nivell de programari). Simultàniament van aparèixer altres sistemes operatius de qualitat i disseny molt superior, però lligats a arquitectures de maquinari que no van ser tan resaltants (un exemple és el ja citat Apple Macintosh).

A finalitats dels ‘80 va aparèixer el DR-DOS, de l’empresa Digital Research, les característiques tècniques de la qual eren molt superiors al MS-DOS (encara que, lamentablement, havia de seguir el mateix disseny per qüestions de compatibilitat). La versió 6 de DR-DOS va arribar a tenir un gran volum de vendes fins que Microsoft va alliberar la versió 3.1 del seu sistema Windows. Curiosament, i encara que la resta de les aplicacions DOS funcionaven correctament, Windows 3.1 fallava en executar-se sobre DR-DOS. Això va motivar un judici que continua actualment.

La dècada dels ‘90 va començar amb un domini total de Microsoft a l’àrea dels sistemes operatius de computadores personals, amb MS-DOS i Windows 3.1. Ja en aquesta època van començar a aparèixer alternatives: versions d’Unix per a sistemes 386 (una de les quals pertanyia a Microsoft) i l’OS/2 de l’empresa IBM. Els principals inconvenients que van tenir aquests productes per penetrar al mercat van ser la falta de compatibilitat amb el programari existent (el disseny d’aquests sistemes era molt diferent al de MS-DOS/Windows) i el control del mercat que exercia Microsoft. Un fet notable és que, davant l’avanç dels sistemes Unix, Microsoft decidís discontinuar la producció del seu producte compatible amb aquest sistema operatiu (anomenat Xenix).

Pel que fa a aquest tema, darrere de cada producte resortit de Microsoft hi ha un parell d’històries fosques on apareixen recurrentment les paraules “judici”, “robatori”, “espionatge”, “còpia”. És innombrable la quantitat de productes innovadors i de gran nivell tècnic que van sorgir a través dels anys i que van ser destruïts d’alguna forma per Microsoft (un mecanisme molt utilitzat per a això va ser el de comprar per després discontinuar). L’anàlisi detallada d’aquests casos estendria aquest text més enllà del raonable (per més referències sobre aquest tema, pot consultar aquest link).

També és notable com Microsoft pretén introduir cada innovació en els seus productes com un gran avanç tecnològic. Ho va fer, per exemple, amb les sevess publicitades DLLs (dynamic loaded libraries) en Windows (quan ja existien en Unix des de feia molt temps), la multitarea prioritària en Windows 95 (ja existent en sistemes implementats en els ‘60) i més recentment amb la possibilitat d’administrar límits d’espai per usuari en Windows 2000 (alguna cosa que molts sistemes operatius permeten fer des de fa diverses dècades) i el suport de “journaling” en NTFS (una característica que permet mantenir la integritat del sistema d’arxius davant una caiguda del sistema, i que està present en molts sistemes operatius des de fa més d’una dècada).

La qualitat dels productes Microsoft

Molta gent creu que és comuna que una computadora es pengi cada tant. Fins ha arribat a semblar normal que un virus informàtic destrueixi tot el contingut d’un disc rígid i que aquest virus pugui arribar per qualsevol mitjà i davant la mínima falta de precaució. Han convençut a molts que l’única forma d’evitar això és mitjançant un antivirus sempre actualitzat (i que Microsoft no proveeix), i si l’antivirus falla… l’únic culpable del desastre és el malvat autor del virus (en general, un adolescent amb escassos coneixements d’informàtica). És moneda corrent pensar a actualitzar el programari (com si tingués un termini de venciment), i rares vegades es veu alguna millora real després de les actualitzacions. Semblés normal que un programa sobrepassi els 100 Mb de grandària i que requereixi de l’últim processador i quantitats enormes de memòria.

Aquestes idees, amb les quals la majoria de la gent que utilitza computadores amb Windows conviu diàriament, han estat el resultat de la “evolució de la tecnologia” informàtica de l’última dècada. Això és el que Microsoft ha venut millor encara que els seus productes, fins a l’extrem que molts professionals les han assumit com a moneda corrent.

Solucions a errors grollers als programes han estat “venuts” per Microsoft com a grans avanços a través de la seva història. Quan una nova versió de Windows es penja una vegada per setmana en comptes de dues, el missatge és que “ara és molt més estable”. Una anècdota molt interessant és l’ocorregut en les primeres versions de la planilla de càlcul Microsoft Excel. Ocorre que aquest programa era incapaç de llegir arxius generats per versions en altres idiomes atès que, en guardar una planilla com un arxiu, emmagatzemava els noms de les funcions utilitzades (la funció per sumar en la versió en espanyol era “suma”, mentre que en la versió en anglès era “sum”). Al mateix temps, altres programes similars com Quattro Pro no tenien aquest inconvenient: en comptes del nom de la funció, emmagatzemaven un codi numèric que després era traduït al nom corresponent d’acord a l’idioma. Això és alguna cosa que s’ensenya en qualsevol curs inicial de programació, però els programadors de Microsoft no van saber aplicar una idea tan bàsica. En sortir al mercat una nova versió de Excel, en la qual es va corregir el notable defecte, la publicitat ho remarcava com a gran millora: ara es podia obrir documents generats per versions en idiomes diferents. Clar que aquells usuaris que volguessin accedir a la nova versió per salvar la ridícula limitació de l’anterior, havien de pagar novament la llicència (potser amb un “avantatjós” descompte per actualització).

Les pràctiques dubtoses de Microsoft

Competència deslleial

Existeixen diversos casos documentats (i alguns que han arribat fins a la justícia) en què se sospita que Microsoft ha alterat el codi dels seus sistemes operatius perquè els programes de la competència s’executin més lentament o amb errors. Microsoft ha estat portat a la justícia diverses vegades (i en algunes oportunitats amb fallades en contra seva) per violacions de la propietat intel·lectual.

També és una pràctica corrent que Microsoft, aprofitant la seva excel·lent situació economicofinancera, compri a aquelles petites empreses que s’interposen en el seu camí en desenvolupar productes que poguessin competir amb els seus.

Trencant les normes

Una tàctica bastant utilitzada per Microsoft per aconseguir el domini del mercat és la coneguda com “Embrace and Extend” (adherir i estendre). La mateixa consisteix a estendre certs protocols o normes més enllà dels estàndards de manera arbitrària i unilateral, perquè després només els productes que els implementin de la mateixa manera puguin interoperar de forma correcta. Sobren exemples d’aquest tipus de pràctica (la implementació de SMTP de Microsoft Exchange, l’alteració a HTTP a Internet Information Server, entre altres), però la més notable potser sigui la que va derivar en el judici que Sun Microsystems va iniciar a Microsoft per haver estès l’especificació del seu llenguatge Java violant les condicions de la seva llicència, que permet a qualsevol implementar un compilador d’aquest llenguatge, però sense apartar-se d’aquesta especificació. L’objectiu perseguit per Microsoft era que els programes Java generats amb el seu entorn de desenvolupament J++ solament poguessin executar-se sobre Windows, sent que Java va ser dissenyat com un llenguatge que permetés el desenvolupament d’aplicacions portables entre diferents plataformes (alguna cosa que, evidentment, no li convé). En fallar aquest intent, Microsoft va prendre la decisió de no incloure suport per Java en el seu nou sistema operatiu: Windows XP.

Formats tancats i canviants

Els formats en els quals s’emmagatzema la informació han estat utilitzats històricament per Microsoft amb dos objectius:

 1. Impossibilitar la interoperabilitat amb programes “no-Microsoft”.
 2. Obligar als usuaris a actualitzar-se a noves versions.

Això ocorre perquè aquests formats són “tancats” i no estan públicament documentats. Això significa que solament Microsoft els coneix i és l’únic que pot realitzar un programa que emmagatzemi o accedeixi la informació en tals formats. El tenir absolut control sobre el format, permet a Microsoft canviar-ho al seu antull. És bastant comú que aplicacions com Microsoft Word utilitzin noves formes de codificar la informació en arxius .DOC (sempre amb la promesa de noves característiques, però que tècnicament no és justificat), la qual cosa té com a conseqüència directa que els arxius generats per la nova versió no poden ser oberts amb versions anteriors (encara que es proveeix d’una forma d’emmagatzemar les dades de manera compatible, requereix de certs passos addicionals). Això produeix que paulatinament, davant la circulació d’arxius en el nou format, els usuaris hagin d’anar migrant (amb el conseqüent cost) encara que no necessitin les “noves característiques” (algú usa funcions de Word del Office XP que no estiguessin en el Word del Office 95?). El que aconsegueix Microsoft a través d’això és limitar la possibilitat d’elecció dels usuaris que queden atrapats dins d’aquest veritable cercle viciós.

Microsoft i els fabricants de maquinari

A causa de la posició monopólica en la qual es troba, Microsoft pot exercir gran pressió sobre els fabricants de maquinari per a computadores personals. Aquesta pressió es tradueix, per exemple, en la prohibició de vendre equips amb altres sistemes operatius instal·lats, sota pena de no brindar descomptes en la venda de llicències de Windows o Office a aquest venedor. Cap fabricant de computadores personals gosaria enfrontar-se a Microsoft i perdre per això la possibilitat d’oferir els seus equips amb Windows pre-instal·lat (i a un preu menor que el de venda al públic). Això ha portat al fet que, actualment, sigui molt difícil poder adquirir una computadora de marca reconeguda sense que en el preu estigui inclòs el cost de, almenys, una llicència d’alguna versió de Windows (encara que un no desitgi usar aquest producte).

De la mateixa manera, s’ha arribat a l’extrem que els responsables de brindar el servei de suport tècnic dels computadors equipats amb Windows és el propi fabricant dels mateixos. Això és ridícul perquè dit fabricant no posseeix els mitjans (documentació interna, codi font, etc.) per poder solucionar problemes ni corregir errors al programa. Novament, els fabricants han d’acceptar aquestes condicions per seguir rebent un “tracte preferencial” per part de Microsoft.

Amb l’arribada de Windows XP s’ha aconseguit un nivell de dependència encara major: a causa de les noves “funcions de seguretat” de Windows XP (que no han impedit que un sol virus deixi de funcionar sota aquesta nova versió) els drivers o controladors de dispositius han de ser “certificats” per Microsoft per poder instal·lar-se en el sistema. Això obliga novament als fabricants de Software a mantenir “bones relacions” amb l’empresa, agregant un altre mecanisme de pressió.

Microsoft, mentides i… “vapor”

El terme “vaporware” s’utilitza normalment per referir-se a un producte que és anunciat per una empresa, quan realment no existeix (o no estarà disponible en els terminis promesos). L’objectiu d’aquesta estratègia, utilitzada generalment per empreses que es troben en una situació de domini del mercat, és descoratjar a la seva competència i crear una barreja d’inquietud, expectativa i esperança en els seus usuaris.

Microsoft ha recorregut moltes vegades a aquest recurs. Ja hem parlat dels set anys que es va trigar des de l’anunci oficial de Windows fins a la seva primera versió realment utilitzable. Un cas similar s’ha donat amb Windows 95 (anunciat com Windows 4 al juliol de 1992 i alliberat a l’agost de 1995) i amb Windows 2000 (la primera versió del qual beta va ser llançada al setembre de 1997, sota el nom de Windows NT 5, i que va aparèixer finalment al febrer del 2000). En tots aquests casos es van realitzar promeses de suposades funcionalitats i millores que fet i fet no es van complir. En alguns casos es van llançar a la venda productes incomplets, com va ocórrer amb Windows NT 4, que va començar a ser realment utilitzable després de l’anomenat “Service Pack 3″, alliberat un any després de començada la seva comercialització.

Bill Gates, el filántrop

Els mitjans massius de comunicació solen mostrar a Bill Gates realitzant donacions de programari i pronunciant discursos grandilocuents sobre els esforços de Microsoft per salvar l’endarreriment tecnològic dels països subdesenvolupats. Aquestes donacions, les sumes de les quals es mesuren en diversos milions de dòlars, no són reals. El suposat valor es calcula tenint en compte el cost de les llicències al mercat, però la realitat és que a Microsoft li representen un cost gairebé nul (amb prou feines el de duplicació dels CD-ROMs). D’aquesta forma l’empresa s’assegura el seu creixement, sumant una bona quantitat d’usuaris dels seus productes a un cost molt menor que el que hagués significat una campanya publicitària, sense córrer cap risc i per si no fos poc… obtenint excel·lent publicitat a canvi!

En altres casos aquestes “donacions” tenen una altra connotació. Recentment Gates, a través de la Bill & Melinda Gates Foundation, va realitzar una sèrie de donacions en l’Índia per a la lluita contra la SIDA[8]. Això ocorre simultàniament amb una sèrie de negociacions i estudis realitzats pel govern indi, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de Programari Lliure a aquest país[9].

No hem de deixar de tenir en compte que aquest suposat filántrop posseeix (a gener de 2003) una fortuna personal de 61.000 milions de dòlars, la qual cosa equival a 9,33 dòlars per cada habitant d’aquest planeta.

El futur

El futur sembla, alhora, encoratjador i aterridor. D’una banda, el constant avanç del Programari Lliure sembla haver posat un fre a la voraç expansió de Microsoft. Finalment, després de molts anys de domini absolut, apareix un contrincant al que Microsoft sembla témer[11]. Fins ara els seus intents per detenir el creixement del Programari Lliure han estat inútils, deixant més d’una vegada en evidència les seves contradiccions i exposant les seves limitacions per competir amb un model que no s’ajusta als seus esquemes (de poc serveix el seu engruixat patrimoni per competir amb un moviment basat en desenvolupaments comunitaris, totalment descentralitzat i fora de la seva esfera de poder).

D’altra banda, apareixen en l’horitzó amenaces com l’intent de creació d’una plataforma de computació denominada TCPA (Trusted Computing Platform Alliance), que planteja un model en el qual els computadors són dominats per les empreses i ja no pels usuaris, podent aquests restringir i monitoretjar l’accés a la informació. Aquest tipus d’iniciatives ens posa a un pas de l’espantosa situació plantejada per Richard Stallman en el seu conte “El dret a llegir”. Una anàl·lisi molt completa del rumb que intenta marcar Microsoft pot trobar-se en [14].

Afortunadament un gran nombre de persones a tot el món, agrupades en organitzacions de diferent tipus, que barallen per detenir l’avanç d’aquest tipus de perills i que aposten per el sorgiment i la cristal·lització de noves alternatives, fan que el futur aparegui més com una oportunitat de canvi que com la consolidació de les posicions que empreses com Microsoft han construït durant aquests últims anys.

Conclusions

La meva opinió personal, tenint en compte els punts plantejats en el present text (i molts altres que no he inclòs perquè escapen a les meves possibilitats) és que Microsoft representa una seriosa amenaça per al desenvolupament de la informàtica i, pitjor encara, per al lliure desenvolupamentent al món del futur, cada cop més lligat a les tecnologies de la informació. Hem de prendre consciència que no es tracta solament d’una qüestió tècnica, sinó que hi ha molt més en joc.

Una clau per a l’establiment del monopoli que Bill Gates ha aconseguit a través d’aquests últims vint-i-cinc anys és la gran desinformació (i en molts casos desinterès) existent, la que li ha permès mitjançant campanyes de màrqueting molt efectives, aconseguir que el comú de la gent i molts professionals de la disciplina tinguin una imatge totalment distorsionada sobre els objectius d’aquesta empresa i el seu veritable aport a la tecnologia informàtica.

Els qui produeixen els veritables avanços són aquells que treballen per a l’evolució de la ciència i la tecnologia, no els qui intenten per qualsevol mitjà imposar els seus productes, destruint els avanços, corrompent els estàndards, robant les idees, destruint als possibles competidors. Per tot això, jo ja vaig trobar una resposta a la pregunta.

Nota final: Es garanteix el permís per copiar, distribuir i/o modificar aquest document sota els termes de la Llicència de Documentació Lliure GNU, versió 1.2 (GNU Free Documentation License, Version 1.2) o qualsevol altra versió posterior publicada per la Free Programari Foundation; aquest document es presenta sense Seccions Invariables (no Invariant Sections), sense Textes de Tapa (no Front-Cover Texts) i sense Textes de Contratapa (no Back-Cover Texts).

Referències

 1. “How to Become As Rich As Bill Gates”. Philip Greenspun. http://philip.greenspun.com/bg/
 2. ″Accounting genius of Microsoft”. http://student.umpi.maine.edu/edwardp/articles/microsoft.html
 3. “The Xerox Alt Mouse”. http://www.netclique.net/oldmouse/xerox/alto.html
 4. “Windows History”. Éric Lévénez. http://www.levenez.com/windows/
 5. RFC Editor. http://www.rfc-editor.org
 6. “Hijacking the world: The dark side of Microsoft”. Roberto Vaig donar Cosmo. http://www.dicosmo.org
 7. “Parany al Cyberespaci”. Roberto Vaig donar Cosmo. http://www.dicosmo.org/piege/piegees.html
 8. “Gates Foundation Announces $100 Million HIV/ AIDS Prevention Effort in Índia”. http://www.gatesfoundation.org/globalhealth/hivaidstb/hivaids/announcements/announcement-021111.htm
 9. “Govt move on to let in Linux”. The Economic Estafis (Índia Estafis). http://economictimes.indiatimes.com/cms.dll/html/comp/articleshow?artid=32354337&sType=1
 10. “Bill Gates Personal Wealth Clock”. http://philip.greenspun.com/wealthclockintl
 11. The Hallowen Documents. http://www.opensource.org/halloween/
 12. “Preguntes Freqüents sobre TCPA i Palladium”. Ross Anderson. http://bulmalug.net/body.phtml?nIdNoticia=1398
 13. “El dret a llegir”. Richard Stallman. http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.és.html
 14. “Windows XP mostra l’adreça que Microsoft està prenent”. Michael Jennings. http://www.hevanet.com/peace/microsoft-és.htm

ARTÍCLES

Posted in Articles on 9 Novembre 2008 by qAOXOMOXOAp

Articles

Articles


La vulnerabilidad del sistema de nombres (DNS) de Dan Kaminsky

%d bloggers like this: